Forum


Powrót Dodatki zadaniowe w PO WER

E.

Edyta .....

2

Mam pytanie - beneficjent wypłaca dodatki zadaniowe pracownikom (projekt współfinansowany z EFS w ramach PO WER). Są to pracownicy publicznej uczelni wyższej. Czy, jeśli pracownik otrzymał w danym roku wydatek raz, ewentualnie przez dwa miesiące, ale za co innego, to taki dodatek powinien być uwzględniany przy obliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
Mam pytanie - beneficjent wypłaca dodatki zadaniowe pracownikom (projekt współfinansowany z EFS w ramach PO WER). Są to pracownicy publicznej uczelni wyższej. Czy, jeśli pracownik otrzymał w danym roku wydatek raz, ewentualnie przez dwa miesiące, ale za co innego, to taki dodatek powinien być uwzględniany przy obliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
0
2018-05-24 12:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy