Forum


Powrót zmiana ogłoszenia - gdzie upublicznić

WA

Wiesława Alsanowska

6

Czy przepis art. 12 ust. 3 ustawy pzp należy w ten sposób interpretować, że w przypadku zmiany w dokumentacji przetargowej (tylko i wyłącznie w zakresie terminu składnia i otwarcia ofert) informację o tych zmianach Zamawiający (niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) zamieszcza tylko na stronie internetowej czy powinien również zamieścić informacje o zmianach w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie?
Czy przepis art. 12 ust. 3 ustawy pzp należy w ten sposób interpretować, że w przypadku zmiany w dokumentacji przetargowej (tylko i wyłącznie w zakresie terminu składnia i otwarcia ofert) informację o tych zmianach Zamawiający (niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) zamieszcza tylko na stronie internetowej czy powinien również zamieścić informacje o zmianach w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie?
0
2016-08-25 06:53 0

J.

Jadwiga .....

0

W brzmieniu art. 12 ust. 3 po nowelizacji nie ma już mowy o zamieszczaniu informacji w siedzibie zamawiającego.
W brzmieniu art. 12 ust. 3 po nowelizacji nie ma już mowy o zamieszczaniu informacji w siedzibie zamawiającego.
1
2016-08-25 09:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy