Forum


Powrót Plany zamówień publicznych

WA

Wiesława Alsanowska

6

Czy przepis art. 13a ust. 1 ustawy pzp należy interpretować w ten sposób, że dotyczy on tylko planów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z definicją określoną w przepisie art. 2 pkt 7a), a zatem nie dotyczy upubliczniania planów odnośnie zamówień do których ustawy pzp nie stosuje się z uwagi na brzmienie przepisów art. 4, art. 4d ustawy pzp.
Czy przepis art. 13a ust. 1 ustawy pzp należy interpretować w ten sposób, że dotyczy on tylko planów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z definicją określoną w przepisie art. 2 pkt 7a), a zatem nie dotyczy upubliczniania planów odnośnie zamówień do których ustawy pzp nie stosuje się z uwagi na brzmienie przepisów art. 4, art. 4d ustawy pzp.
0
2016-08-25 06:54 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 116

Wątek był już poruszany tu:
http://edustrefa.apexnet.com.pl/forum/?action=showthreads&threadid=1234
Wątek był już poruszany tu: http://edustrefa.apexnet.com.pl/forum/?action=showthreads&threadid=1234
1
2016-08-25 07:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy