Forum


Powrót ocena ofert wykonawców a pytania do wykonawcy i 2 oferty ze znaczną różnicą cenową

A.

Adam .....

1

Dzień dobry,

Mam pewien problem. Zakończyliśmy dziś przetarg nieograniczony powyżej progów UE podzielony na kilka części.

Szacowanie ceny dla części 1 i 2 było 450 tyś i 350 tyś w oparciu o badanie rynku cen interesujących nas urządzeń. Obie części są ze sobą kompatybilne i tworzą większe urządzenie pomiarowe.

Dla części 1 i 2 wpłynęły po 2 oferty:

Oferta 1 - sprzęt marki X za 430 tyś (cz1) i 340 tyś (cz2)
Oferta 2 - sprzęt marki Y za 230 tyś (cz1) i 200 tyś (cz2) - chiński sprzęt, który jak twierdzi wykonawca spełnia wymogi (jesteśmy jeszcze przed weryfikacją)


W związku z powyższą sytuacją mam kilka pytań:
1. Czy badanie rażąco niskiej ceny lub odrzucenie z tego powodu tańszej oferty nie wchodzi w grę (pomimo tego, że cena wykonawcy 2 jest znacząco niższa), bo obaj wykonawcy zaproponowali różny sprzęt, który wg nich spełnia wymogi, a fakt, że szacowanie było przeprowadzone w oparciu o droższy sprzęt (ten z oferty 1 i podobne) nie ma tu znaczenia?

2. Opis przedmiotu zamówienia (konkretnego sprzętu oferowanego przez wykonawcę 2) dołączony do oferty nie jest jednoznaczny, tzn nie wynika z niego wprost, czy dany komponent posiada i spełnia wszystkie parametry i wszystkie zakresy zgodnie z naszym opisem przedmiotu zamówienia. (Wykonawca załączył nasz OPZ i wymienił komponenty w swoim opisie odnoszące się do naszego OPZ, natomiast przy opisie tych komponentów nie ma podanych wszystkich zakresów i parametrów odnoszących się do naszego OPZ)
2.1 Czy w związku z tym prosimy wykonawcę o jego doprecyzowanie (a jeśli tak to jaka powinna być forma takiego pytania) - jeśli tak to w jakiej formie, ile dajemy czasu na odpowiedź itp?
2.2 Czy na takiej podstawie możemy od razu odrzucić ofertę (jeśli po ocenie okaże się, że opis wykonawcy nie obejmuje naszego OPZ lub w opisie wykonawcy brakuje części parametrów wymaganych przez zamawiającego)

Będę wdzięczny za wszelką pomoc!
Serdecznie pozdrawiam
Dzień dobry, Mam pewien problem. Zakończyliśmy dziś przetarg nieograniczony powyżej progów UE podzielony na kilka części. Szacowanie ceny dla części 1 i 2 było 450 tyś i 350 tyś w oparciu o badanie rynku cen interesujących nas urządzeń. Obie części są ze sobą kompatybilne i tworzą większe urządzenie pomiarowe. Dla części 1 i 2 wpłynęły po 2 oferty: Oferta 1 - sprzęt marki X za 430 tyś (cz1) i 340 tyś (cz2) Oferta 2 - sprzęt marki Y za 230 tyś (cz1) i 200 tyś (cz2) - chiński sprzęt, który jak twierdzi wykonawca spełnia wymogi (jesteśmy jeszcze przed weryfikacją) W związku z powyższą sytuacją mam kilka pytań: 1. Czy badanie rażąco niskiej ceny lub odrzucenie z tego powodu tańszej oferty nie wchodzi w grę (pomimo tego, że cena wykonawcy 2 jest znacząco niższa), bo obaj wykonawcy zaproponowali różny sprzęt, który wg nich spełnia wymogi, a fakt, że szacowanie było przeprowadzone w oparciu o droższy sprzęt (ten z oferty 1 i podobne) nie ma tu znaczenia? 2. Opis przedmiotu zamówienia (konkretnego sprzętu oferowanego przez wykonawcę 2) dołączony do oferty nie jest jednoznaczny, tzn nie wynika z niego wprost, czy dany komponent posiada i spełnia wszystkie parametry i wszystkie zakresy zgodnie z naszym opisem przedmiotu zamówienia. (Wykonawca załączył nasz OPZ i wymienił komponenty w swoim opisie odnoszące się do naszego OPZ, natomiast przy opisie tych komponentów nie ma podanych wszystkich zakresów i parametrów odnoszących się do naszego OPZ) 2.1 Czy w związku z tym prosimy wykonawcę o jego doprecyzowanie (a jeśli tak to jaka powinna być forma takiego pytania) - jeśli tak to w jakiej formie, ile dajemy czasu na odpowiedź itp? 2.2 Czy na takiej podstawie możemy od razu odrzucić ofertę (jeśli po ocenie okaże się, że opis wykonawcy nie obejmuje naszego OPZ lub w opisie wykonawcy brakuje części parametrów wymaganych przez zamawiającego) Będę wdzięczny za wszelką pomoc! Serdecznie pozdrawiam
0
2018-05-24 19:54 0

J.

Joanna .....

68

Rażąco niską cenę badamy obliczając do wart. szac. i średniej złożonych ofert - występujemy z pismem do Wykonawcy o jej wyjaśnienie pytając o zysk, koszty pracy etc. oczywiście żądamy dowodów - kalkulacji, faktur nie mogą byc to bajeczki z tysiąca i jednej nocy, 1. nie ma żadnego znaczenia, 2. zastosowałabym "wyjaśnienie treści złożonej oferty": pismo z listą konkretnych wątpliwości, czyli czy zawiera to i to, 2.1 niezbyt wiele bo mogą być udzielone w e-mailu, faksem, 2.2 po otrzymaniu stosownych pism albo odrzucicie Państwo za RNC bo się nie obroni albo za niezgodność przedmiotu zamówienia z SIWZ albo się obroni w obu sytuacjach i nastąpi wybór. Pozdrawiam
Rażąco niską cenę badamy obliczając do wart. szac. i średniej złożonych ofert - występujemy z pismem do Wykonawcy o jej wyjaśnienie pytając o zysk, koszty pracy etc. oczywiście żądamy dowodów - kalkulacji, faktur nie mogą byc to bajeczki z tysiąca i jednej nocy, 1. nie ma żadnego znaczenia, 2. zastosowałabym "wyjaśnienie treści złożonej oferty": pismo z listą konkretnych wątpliwości, czyli czy zawiera to i to, 2.1 niezbyt wiele bo mogą być udzielone w e-mailu, faksem, 2.2 po otrzymaniu stosownych pism albo odrzucicie Państwo za RNC bo się nie obroni albo za niezgodność przedmiotu zamówienia z SIWZ albo się obroni w obu sytuacjach i nastąpi wybór. Pozdrawiam
0
2018-05-25 08:01 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy