Forum


Powrót Zamówienie z wolnej ręki

WA

Wiesława Alsanowska

6

Czy przepis art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp należy rozumieć w ten sposób, że należy wykluczyć wykonawcę w trybie zamówienia z wolnej ręki, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia chociaż przepis art. 68 ust. 2 ustawy pzp nie zezwala żądania od Wykonawcy dokumentów o braku podstaw do wykluczenia a jedynie zezwala na żądanie dokumentów na potwierdzenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu?
Czy przepis art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp należy rozumieć w ten sposób, że należy wykluczyć wykonawcę w trybie zamówienia z wolnej ręki, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia chociaż przepis art. 68 ust. 2 ustawy pzp nie zezwala żądania od Wykonawcy dokumentów o braku podstaw do wykluczenia a jedynie zezwala na żądanie dokumentów na potwierdzenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu?
0
2016-08-25 06:55 0

M.

Marta .....

27

Jednocześnie, na końcu art. 68 ust. 2 stoi, że przepisy art. 25 stosuje się odpowiednio. Uważam zatem, że spokojnie możemy żądać dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.
Jednocześnie, na końcu art. 68 ust. 2 stoi, że przepisy art. 25 stosuje się odpowiednio. Uważam zatem, że spokojnie możemy żądać dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.
1
2016-08-25 11:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy