Forum


Powrót JEDZ a przesłanki wykluczenia

M.

Małgorzata .....

19

Wypełniam po raz pierwszy JEDZ i korzystam z eESPD. Przy przesłankach wykluczenia są "podpowiedzi" do jakich przesłanek wykluczenia odnosi się konkretny punkt. Przy niektórych punktach podane są przesłanki zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne. Czy jeśli przewiduję wykluczenie tylko na podstawie obligatoryjnej przesłanki, a nie fakultatywnej, to mam zaznaczyć tą rubrykę? Nie zarzuci mi ktoś, że ją zaznaczyłam, skoro nie przewiduję wykluczenia na podstawie przesłanki fakultatywnej?
Wypełniam po raz pierwszy JEDZ i korzystam z eESPD. Przy przesłankach wykluczenia są "podpowiedzi" do jakich przesłanek wykluczenia odnosi się konkretny punkt. Przy niektórych punktach podane są przesłanki zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne. Czy jeśli przewiduję wykluczenie tylko na podstawie obligatoryjnej przesłanki, a nie fakultatywnej, to mam zaznaczyć tą rubrykę? Nie zarzuci mi ktoś, że ją zaznaczyłam, skoro nie przewiduję wykluczenia na podstawie przesłanki fakultatywnej?
0
2018-05-25 09:53 0

J.

Joanna .....

3

Miałam podobny problem i wypełniałam zgodnie z instrukcją zamieszczoną przez UZP (tzn. nie kierowałam się podpowiedziami ESPD). Niezgodność była w przypadku sekcji C przesłanka dot. konfliktu interesów - wg UZP zaznacza się tylko w przypadku przesłanki fakultatywnej (art. 24 ust. 5 pkt 3) , wg ESPD także do przesłanki obligatoryjnej (art. 24 ust. 1 pkt 19).
Miałam podobny problem i wypełniałam zgodnie z instrukcją zamieszczoną przez UZP (tzn. nie kierowałam się podpowiedziami ESPD). Niezgodność była w przypadku sekcji C przesłanka dot. konfliktu interesów - wg UZP zaznacza się tylko w przypadku przesłanki fakultatywnej (art. 24 ust. 5 pkt 3) , wg ESPD także do przesłanki obligatoryjnej (art. 24 ust. 1 pkt 19).
0
2018-05-25 12:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy