Forum


Powrót Art. 24 aa ust. 2

WA

Wiesława Alsanowska

6

CZy przepis art. 24 aa ust. 2 należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający może w przypadku kiedy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy tylko raz może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert czy Zamawiający może prowadzić ww. badanie nawet w przypadku kiedy kolejny wykonawca również nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykaże braku podstaw do wykluczenia?
CZy przepis art. 24 aa ust. 2 należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający może w przypadku kiedy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy tylko raz może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert czy Zamawiający może prowadzić ww. badanie nawet w przypadku kiedy kolejny wykonawca również nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykaże braku podstaw do wykluczenia?
0
2016-08-25 06:57 0

M.

Marta .....

0

Wydaje się, że zamawiający bada do skutku, jeśli kolejny wykonawca nie spełnia warunków, to bada następnego. Nie jest to jednokrotna możliwość badania.
Wydaje się, że zamawiający bada do skutku, jeśli kolejny wykonawca nie spełnia warunków, to bada następnego. Nie jest to jednokrotna możliwość badania.
1
2016-08-25 07:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy