Forum


Powrót po nowelizacji zabezpieczenie należytego wyk umowy

A.

Anna .....

Fachowiec 131

czy po nowelizacji dostawaliście zabezp. w innej formie niż w pieniądzu na 5 lat, mimo , że był np. na 7 lat. Podobno banki i ubezpieczyciele nie dają już gwarancji dłużej niż 5 lat. Jak liczyć wówczas taką gwarancję i czy zobowiązanie się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabez. na kolejny okres ma być w tej gwarancji od gwaranta? czy zobowiązanie takie powinno przyjąć formę pisemnego oświadczenia wykonawcy? Jak takie zobowiązanie ma wyglądać. I jeszcze jedno pytanie, czy w gwarancji takiej powinien ujety być zapis: że jeśli na 30 dni przed końcem zabezpiecz nie zostanie przedłużone to zamawiający (beneficjent) spienięży częścć zabezp.
czy po nowelizacji dostawaliście zabezp. w innej formie niż w pieniądzu na 5 lat, mimo , że był np. na 7 lat. Podobno banki i ubezpieczyciele nie dają już gwarancji dłużej niż 5 lat. Jak liczyć wówczas taką gwarancję i czy zobowiązanie się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabez. na kolejny okres ma być w tej gwarancji od gwaranta? czy zobowiązanie takie powinno przyjąć formę pisemnego oświadczenia wykonawcy? Jak takie zobowiązanie ma wyglądać. I jeszcze jedno pytanie, czy w gwarancji takiej powinien ujety być zapis: że jeśli na 30 dni przed końcem zabezpiecz nie zostanie przedłużone to zamawiający (beneficjent) spienięży częścć zabezp.
0
2018-05-27 18:30 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Wszystkie informacje są w ustawie pzp - art. 150 zwłaszcza ust. 7,8 i 9. To wykonawca ma dać zobowiązanie do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienie nowego, jeżeli nie przedłuży lub nie wniesie na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia, zamawiający zamienia na formę pieniężną. Proponuję dać zapisy z ustawy do umowy, albo odesłać do odpowiednich artykułów i paragrafów.
Wszystkie informacje są w ustawie pzp - art. 150 zwłaszcza ust. 7,8 i 9. To wykonawca ma dać zobowiązanie do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienie nowego, jeżeli nie przedłuży lub nie wniesie na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia, zamawiający zamienia na formę pieniężną. Proponuję dać zapisy z ustawy do umowy, albo odesłać do odpowiednich artykułów i paragrafów.
0
2018-05-28 07:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy