Forum


Powrót JEDZ - składany z podpisem elektronicznym Zasobu przez Oferenta.

A.

Andrzej .....

4

Witam,
Proszę o podpowiedź w/z składania JEDZA zasobu.
Składamy ofertę, posiłkujemy się w/z doświadczenia Zasobem, od którego jest wymagane jest złożenie JEDZ zgodnie z nowymi zasadami z certyfikwoanym podpisem elektronicznym.

Zakładam następujący tok postępowania.
1. Zasób wypełnia JEDZ w wersji papierowej i podpisuje go w papierze osoba na która opiewa certyfikat bezpiecznego podpisu.
2. W wersji papierowej oferty załączam Pełnomocnictwo uprawniające tę osobę do składania oświadczeń woli, w tym do podpisywania JEDZ.
3. Zasób robi skan podpisanego w papierze JEDZa.
4. Zasób podpisuje pdf JEDZa dodatkowo certyfikowanym podpisem.
5. Zasób wysyła tak przygotowany JEDZ na mail Oferenta, który składać będzie ofertę.
6. Oferent szyfruje swój JEDZ (oczywście wcześniej podpisany certyfikowanym podpisem) oraz JEDZ Zasobu.
7. Oferent wysyła na adres mailowy Zamawiającego obydwa JEDZe.
8. Oferent w ofercie podaje hasło, za pomocą którego Zamawiający po otwarciu ofert deszyfruje obydwa JEDZe.
9. Mail z obydwoma JEDZami do Zamawiającego wysłany jest przed terminem składania ofert.

Proszę o opinię czy ten sposób postępowania jest prawidłowy.

Mam jeszcze dodatkowe pytanie.
Jeśli firma wcześniej posiadała certyfikat bezpiecznego podpisu do składania / podpisywania typowych dokumentów księgowo - finansowych np. do ZUS, US, to czy jest on wystarczający do prawidłowego podpisania JEDZa ?
Proszę o opinię, jak to u Państwa wygląda.
Witam, Proszę o podpowiedź w/z składania JEDZA zasobu. Składamy ofertę, posiłkujemy się w/z doświadczenia Zasobem, od którego jest wymagane jest złożenie JEDZ zgodnie z nowymi zasadami z certyfikwoanym podpisem elektronicznym. Zakładam następujący tok postępowania. 1. Zasób wypełnia JEDZ w wersji papierowej i podpisuje go w papierze osoba na która opiewa certyfikat bezpiecznego podpisu. 2. W wersji papierowej oferty załączam Pełnomocnictwo uprawniające tę osobę do składania oświadczeń woli, w tym do podpisywania JEDZ. 3. Zasób robi skan podpisanego w papierze JEDZa. 4. Zasób podpisuje pdf JEDZa dodatkowo certyfikowanym podpisem. 5. Zasób wysyła tak przygotowany JEDZ na mail Oferenta, który składać będzie ofertę. 6. Oferent szyfruje swój JEDZ (oczywście wcześniej podpisany certyfikowanym podpisem) oraz JEDZ Zasobu. 7. Oferent wysyła na adres mailowy Zamawiającego obydwa JEDZe. 8. Oferent w ofercie podaje hasło, za pomocą którego Zamawiający po otwarciu ofert deszyfruje obydwa JEDZe. 9. Mail z obydwoma JEDZami do Zamawiającego wysłany jest przed terminem składania ofert. Proszę o opinię czy ten sposób postępowania jest prawidłowy. Mam jeszcze dodatkowe pytanie. Jeśli firma wcześniej posiadała certyfikat bezpiecznego podpisu do składania / podpisywania typowych dokumentów księgowo - finansowych np. do ZUS, US, to czy jest on wystarczający do prawidłowego podpisania JEDZa ? Proszę o opinię, jak to u Państwa wygląda.
0
2018-05-28 12:58 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wszyscy się dopiero uczymy JEDZa elektronicznego :) Jedna z firm, która często składa oferty poprosiła o możliwość przesłania na maila "próbnego" dokumentu - żeby sprawdzić czy oni prawidłowo przygotowali a my możemy to otworzyć i odczytać. Przygotowali JEDZa on line, podpisali, zahasłowali i wysłali. Okazało się, że JEDZa nie można otworzyć, chyba jest problem w programie szyfrującym.
Na Twoim miejscu sprawdziłabym jak Zamawiający opisał sposób przygotowania i wysłania JEDZa (formaty dokumentów, program szyfrujący itp). U każdego Zamawiającego mogą te wymagania różnić się, ze względu na doświadczenie w obsłudze takich dokumentów, a także posiadane oprogramowania.
Opisana powyżej ścieżka wydaje się prawidłowa :) Może lepiej byłoby przygotować JEDZa w ESPD niż bawić się z papierami.
Wszyscy się dopiero uczymy JEDZa elektronicznego :) Jedna z firm, która często składa oferty poprosiła o możliwość przesłania na maila "próbnego" dokumentu - żeby sprawdzić czy oni prawidłowo przygotowali a my możemy to otworzyć i odczytać. Przygotowali JEDZa on line, podpisali, zahasłowali i wysłali. Okazało się, że JEDZa nie można otworzyć, chyba jest problem w programie szyfrującym. Na Twoim miejscu sprawdziłabym jak Zamawiający opisał sposób przygotowania i wysłania JEDZa (formaty dokumentów, program szyfrujący itp). U każdego Zamawiającego mogą te wymagania różnić się, ze względu na doświadczenie w obsłudze takich dokumentów, a także posiadane oprogramowania. Opisana powyżej ścieżka wydaje się prawidłowa :) Może lepiej byłoby przygotować JEDZa w ESPD niż bawić się z papierami.
0
2018-05-29 07:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy