Forum


Powrót Zmiana oferty po wyborze

M.

Magdalena .....

0

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, po zaproszeniu do podpisania umowy wysyła pismo, iż błędnie opisał stawkę podatku VAT. Zamiast odwróconego podatku zastosował 23% stawkę podatku VAT, oraz w ofercie zadeklarował, iż oferta nie będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego. W odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego dotyczące wyjaśnień zmienił treść oferty. Czy oferta Wykonawcy powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ?
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, po zaproszeniu do podpisania umowy wysyła pismo, iż błędnie opisał stawkę podatku VAT. Zamiast odwróconego podatku zastosował 23% stawkę podatku VAT, oraz w ofercie zadeklarował, iż oferta nie będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego. W odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego dotyczące wyjaśnień zmienił treść oferty. Czy oferta Wykonawcy powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ?
0
2018-05-29 09:51 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 203

Trochę jest zamieszania w pytanie. Oferta została najwyżej oceniona czy jest najkorzystniejsza. Najkorzystniejszą będzie dopiero po wyborze, gdy zostanie sprawdzona przedmiotowo i podmiotowo.

Zamawiający pytał, czy Wykonawca wyjaśnił po wyborze bo coś tu się kłóci. Pomyłka w oświadczeniu o odwróconym VAT nie musi oznaczać konieczności odrzucenia.
Trochę jest zamieszania w pytanie. Oferta została najwyżej oceniona czy jest najkorzystniejsza. Najkorzystniejszą będzie dopiero po wyborze, gdy zostanie sprawdzona przedmiotowo i podmiotowo. Zamawiający pytał, czy Wykonawca wyjaśnił po wyborze bo coś tu się kłóci. Pomyłka w oświadczeniu o odwróconym VAT nie musi oznaczać konieczności odrzucenia.
0
2018-05-29 11:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy