Forum


Powrót oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia ...

A.

Adam .....

1

Dzień dobry,
Mam pytanie - czy wykonawca dopiero po rozstrzygnięciu i podaniu, która oferta jest najkorzystniejsza składa oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne?

Czy taki wzór musi być zawarty w SIWZ czy wykonawca może sam napisać takie oświadczenie?

Pozdrawiam!
Dzień dobry, Mam pytanie - czy wykonawca dopiero po rozstrzygnięciu i podaniu, która oferta jest najkorzystniejsza składa oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne? Czy taki wzór musi być zawarty w SIWZ czy wykonawca może sam napisać takie oświadczenie? Pozdrawiam!
0
2018-05-29 10:16 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 980

Oświadczenie może napisać sobie wykonawca, jakie informacje mają być podane w oświadczeniu są w "rozporządzeniu o dokumentach" oraz można wpisać w SIWZ - o jakie oświadczenie dokładnie chodzi. Oświadczenie takie można żądać tylko od wykonawcy sklasyfikowanego na pierwszym miejscu (po ocenie ofert) ale jeszcze przed wyborem oferty najkorzystniejszej (w trybie art. 26 ust.1 lub 2)
Oświadczenie może napisać sobie wykonawca, jakie informacje mają być podane w oświadczeniu są w "rozporządzeniu o dokumentach" oraz można wpisać w SIWZ - o jakie oświadczenie dokładnie chodzi. Oświadczenie takie można żądać tylko od wykonawcy sklasyfikowanego na pierwszym miejscu (po ocenie ofert) ale jeszcze przed wyborem oferty najkorzystniejszej (w trybie art. 26 ust.1 lub 2)
0
2018-05-29 10:40 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy