Forum


Powrót zabezpieczenie w dwóch formach: w pieniądzu i gwarancji

A.

Anna .....

Fachowiec 131

wykonawca ma wnieść zabezpieczenie np. 560 000.00 zł.: w pieniądzu 260 000,00 zł i w gwarancji ubezpieczeniowej na kwotę 300 000,00 zł. Z tego 260 000,00 zł to 30 % (78 000,00 zł) to ma być na wady i usterki. Czy tak może być . ważne aby 100% z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Chodzi mi o to, że chyba można pogodzić te 2 formy i nie musi być w rozbiciu na 30 i 70 %?
wykonawca ma wnieść zabezpieczenie np. 560 000.00 zł.: w pieniądzu 260 000,00 zł i w gwarancji ubezpieczeniowej na kwotę 300 000,00 zł. Z tego 260 000,00 zł to 30 % (78 000,00 zł) to ma być na wady i usterki. Czy tak może być . ważne aby 100% z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Chodzi mi o to, że chyba można pogodzić te 2 formy i nie musi być w rozbiciu na 30 i 70 %?
0
2018-05-30 12:32 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

A te 30 % to nie powinno być z tych 560000,00 zł?
A te 30 % to nie powinno być z tych 560000,00 zł?
0
2018-05-30 12:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy