Forum


Powrót wykluczenie wykonawcy

A.

Anna .....

3

W przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych Zamawiający dokonał poprawy innej omyłki polegającej na nie wskazaniu w formularzu ofertowym podwykonawcy (w wyjaśnieniach dotyczących rażąco niskiej ceny pozyskaliśmy informacje ze część usługi - transport będzie świadczył podwykonawca) Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyrażenia zgody na poprawę omyłki (co wykonawca uczynił) a następnie do złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia ( dotyczące Podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca). Wykonawca przysłał nowe oświadczenie ale również nie wpisał tam danych podwykonawcy. czy w takim wypadku od razu wykluczam go z postępowania?
W przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych Zamawiający dokonał poprawy innej omyłki polegającej na nie wskazaniu w formularzu ofertowym podwykonawcy (w wyjaśnieniach dotyczących rażąco niskiej ceny pozyskaliśmy informacje ze część usługi - transport będzie świadczył podwykonawca) Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyrażenia zgody na poprawę omyłki (co wykonawca uczynił) a następnie do złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia ( dotyczące Podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca). Wykonawca przysłał nowe oświadczenie ale również nie wpisał tam danych podwykonawcy. czy w takim wypadku od razu wykluczam go z postępowania?
0
2018-05-30 13:33 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 636

Wykonawca zamieszcza dane dotyczące podwykonawców w oświadczeniu tylko wtedy, gdy na etapie składania oferty podwykonawcy są już znani z nazwy, ponieważ oświadcza się tylko, co do konkretnego podmiotu. Brak nazwy według mnie nie jest podstawą do wykluczenia
Wykonawca zamieszcza dane dotyczące podwykonawców w oświadczeniu tylko wtedy, gdy na etapie składania oferty podwykonawcy są już znani z nazwy, ponieważ oświadcza się tylko, co do konkretnego podmiotu. Brak nazwy według mnie nie jest podstawą do wykluczenia
0
2018-06-01 08:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy