Forum


Powrót Zmiany decyzji Zamawiającego w sprawie wyboru oferty najkorzysniejszej

M.

Małgorzata .....

0

W postępowaniu prowadzonym w trybie pn poniżej progów unijnych, została złożona tylko jedna oferta. Nawiasem mówiąc spełniająca warunki udziału oraz brak podstaw do wykluczenia. Zawiadomiliśmy wykonawcę o jego wyborze. Czy na tym etapie możemy jako Zamawiający uchylić się od podpisania umowy? Zrezygnować z udzielenia zamówienia? Jeśli tak prosiłabym o podpowiedź z jakiej ewentualnie przesłanki Pzp można skorzystać? Z góry dziękuję za podpowiedź i sugestie.
W postępowaniu prowadzonym w trybie pn poniżej progów unijnych, została złożona tylko jedna oferta. Nawiasem mówiąc spełniająca warunki udziału oraz brak podstaw do wykluczenia. Zawiadomiliśmy wykonawcę o jego wyborze. Czy na tym etapie możemy jako Zamawiający uchylić się od podpisania umowy? Zrezygnować z udzielenia zamówienia? Jeśli tak prosiłabym o podpowiedź z jakiej ewentualnie przesłanki Pzp można skorzystać? Z góry dziękuję za podpowiedź i sugestie.
0
2018-06-01 15:12 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Przepis art 93 ust 1 pkt 6 dopuszcza mozliwość unieważnienia postepowania (tym samym niezawarcia umowy) jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Oczywiście okoliczności dające podstawę unieważnienia postepowania należy interpretować ściśle i bardzo rygorystycznie. Bezwzględnie i jednoznacznie muszą wystapic wszystkie przesłanki unieważnienia, tak aby nie narazic sie na naruszenie dyscypliny fin. publicznych
Przepis art 93 ust 1 pkt 6 dopuszcza mozliwość unieważnienia postepowania (tym samym niezawarcia umowy) jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Oczywiście okoliczności dające podstawę unieważnienia postepowania należy interpretować ściśle i bardzo rygorystycznie. Bezwzględnie i jednoznacznie muszą wystapic wszystkie przesłanki unieważnienia, tak aby nie narazic sie na naruszenie dyscypliny fin. publicznych
0
2018-06-01 16:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy