Forum


Powrót wadium w postaci poręczenia

R.

Renata .....

24

Wadium w postaci poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W jaki sposób potwierdzić że oferta jest prawidłowo zabezpieczona wadium? Poręczenie wystawione przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
Wadium w postaci poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W jaki sposób potwierdzić że oferta jest prawidłowo zabezpieczona wadium? Poręczenie wystawione przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
0
2018-06-04 10:57 1

A.

Alicja .....

47

Przede wszystkim sprawdzić czy ten fundusz ma prawo do wystawiania tzw. poręczeń wadialnych. Jeżeli tak, to reszta sprawdzana jest pod takim samym katem jak gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe.
Przede wszystkim sprawdzić czy ten fundusz ma prawo do wystawiania tzw. poręczeń wadialnych. Jeżeli tak, to reszta sprawdzana jest pod takim samym katem jak gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe.
0
2018-06-04 11:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy