Forum


Powrót Rażąco niska cena - czy wzywać??

D.

Dorota .....

0

Czy wzywać Wykonawców do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w sytuacji gdy cena jest niższa tylko od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług natomiast od średniej arytmetycznej już nie??
Czy wzywać Wykonawców do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w sytuacji gdy cena jest niższa tylko od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług natomiast od średniej arytmetycznej już nie??
0
2018-06-04 11:38 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Art. 90 ust. 1a pkt 1 obejmuje 2 odrębne przypadki, więc jeżeli zachodzi którakolwiek z przesłanek to należy wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień.
Art. 90 ust. 1a pkt 1 obejmuje 2 odrębne przypadki, więc jeżeli zachodzi którakolwiek z przesłanek to należy wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień.
0
2018-06-04 11:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy