Forum


Powrót spełnianie warunku udziału - polisa

M.

Magda .....

0

Witam, w postępowaniu powyżej progów wykonawca na spełnianie warunku w zakresie zdolności finansowej miał wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia . W siwz na potwierdzenie tego warunku Zamawiający zażądał tylko oświadczenia w JEDZ . Jak się bronić w przypadku ewentualnej kontroli i czy jest to naruszenie. Dziękuję
Witam, w postępowaniu powyżej progów wykonawca na spełnianie warunku w zakresie zdolności finansowej miał wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia . W siwz na potwierdzenie tego warunku Zamawiający zażądał tylko oświadczenia w JEDZ . Jak się bronić w przypadku ewentualnej kontroli i czy jest to naruszenie. Dziękuję
0
2018-06-05 09:27 0

K.

Katarzyna .....

26

Nie mam dobrych informacji. Ewidentnie naruszyliście przepisy ustawy Pzp. Według mnie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniach powyżej progów, jeżeli stawiamy warunek to musimy żądać dokumentu na potwierdzenie tego warunku, natomiast informacje zawarte w oświadczeniu (JEDZ) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jak dla mnie naruszenie to jest nie do obrony, chyba że jeszcze nie upłynął termin składania ofert, to można zmienić ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli jest po terminie składania ofert a przed zawarciem umowy, to trzeba zastanowić się czy nie należy unieważnić postępowania gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.).
Nie mam dobrych informacji. Ewidentnie naruszyliście przepisy ustawy Pzp. Według mnie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniach powyżej progów, jeżeli stawiamy warunek to musimy żądać dokumentu na potwierdzenie tego warunku, natomiast informacje zawarte w oświadczeniu (JEDZ) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jak dla mnie naruszenie to jest nie do obrony, chyba że jeszcze nie upłynął termin składania ofert, to można zmienić ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli jest po terminie składania ofert a przed zawarciem umowy, to trzeba zastanowić się czy nie należy unieważnić postępowania gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.).
0
2018-06-05 11:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy