Forum


Powrót ogłoszenie o zamówieniu sekcja III.1.3)

M.

Malwina .....

24

W sekcji dot. zdolności technicznej lub zawodowej jest zapis "Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak/nie" Pytanie kiedy powinnam zaznaczyć tak kiedy nie nie rozumiem tego zapisu?
W sekcji dot. zdolności technicznej lub zawodowej jest zapis "Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak/nie" Pytanie kiedy powinnam zaznaczyć tak kiedy nie nie rozumiem tego zapisu?
0
2016-08-25 09:14 0

W.

Wiesława .....

6

jak wymagasz np. kierowników robót
jak wymagasz np. kierowników robót
1
2016-08-25 09:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy