Forum


Powrót Klauzula informacyjna

D.

Dorota .....

0

Postępowanie wszczęte przed 25 maja. Przygotowałam klauzule informacyjną, którą przekaże Wykonawcy przy zawarciu umowy. Czy jest zasadnym aby Wykonawca mi złożył podpis, że zapoznał się z tym dokumentem?
Postępowanie wszczęte przed 25 maja. Przygotowałam klauzule informacyjną, którą przekaże Wykonawcy przy zawarciu umowy. Czy jest zasadnym aby Wykonawca mi złożył podpis, że zapoznał się z tym dokumentem?
0
2018-06-06 08:54 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 991

Dobrze było by mieć jakąś podkładkę, że wykonawca mógł się zapoznać z klauzulą informacyjną czy to w postaci pisma do wykonawcy, czy to w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej czy to w umowie. Ogólnie zamieszcza się to w Siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu, ale można też kierować to indywidualnie do wykonawców. W każdym razie i tak trzeba czekać na zmianę ustawy PZP w zakresie RODO bo niewątpliwie jest teraz pewien konflikt miedzy RODO a zasadą jawności i art. 8 ust. 2 ustawy pzp, który stanowi o dopuszczalności ograniczania zasady jawności ale tylko w przypadkach określonych w ustawie PZP.
Dobrze było by mieć jakąś podkładkę, że wykonawca mógł się zapoznać z klauzulą informacyjną czy to w postaci pisma do wykonawcy, czy to w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej czy to w umowie. Ogólnie zamieszcza się to w Siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu, ale można też kierować to indywidualnie do wykonawców. W każdym razie i tak trzeba czekać na zmianę ustawy PZP w zakresie RODO bo niewątpliwie jest teraz pewien konflikt miedzy RODO a zasadą jawności i art. 8 ust. 2 ustawy pzp, który stanowi o dopuszczalności ograniczania zasady jawności ale tylko w przypadkach określonych w ustawie PZP.
0
2018-06-06 09:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy