Forum


Powrót Wykaz osób

M.

Malwina .....

24

Mam wątpliwość przy wykazie osób. W poprzedniej ustawie Zamawiający żądał od Wykonawców wraz z wykazem osób oświadczenia, że osoby uczestniczące przy wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - teraz już tego nie ma, ale w rozporządzeniu o rodzajach dokumentów jest "oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub kadry kierowniczej wykonawcy"- co to za oświadczenie i kiedy jego żądać, czy może Państwo wiecie :)
Mam wątpliwość przy wykazie osób. W poprzedniej ustawie Zamawiający żądał od Wykonawców wraz z wykazem osób oświadczenia, że osoby uczestniczące przy wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - teraz już tego nie ma, ale w rozporządzeniu o rodzajach dokumentów jest "oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub kadry kierowniczej wykonawcy"- co to za oświadczenie i kiedy jego żądać, czy może Państwo wiecie :)
0
2016-08-25 09:20 0

W.

Wiesława .....

6

oświadczenie dotyczące swojego potencjału osobowego: jego kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia. Istotne jest, że oświadczenie to dotyczy samego wykonawcy i jego kadry kierowniczej (organów zarządzających) i należy je odróżnić od warunku dotyczącego osób skierowanych do realizacji zamówienia i oświadczenia składanego przez wykonawcę w tym zakresie, które to oświadczenie składa się we wcześniejszej rubryce formularza.
Oświadczenie to jest składane jedynie w sytuacji gdy zamawiający dokona opisu warunku udziału w postępowaniu (kryterium kwalifikacji) i adekwatnie do tego opisu
oświadczenie dotyczące swojego potencjału osobowego: jego kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia. Istotne jest, że oświadczenie to dotyczy samego wykonawcy i jego kadry kierowniczej (organów zarządzających) i należy je odróżnić od warunku dotyczącego osób skierowanych do realizacji zamówienia i oświadczenia składanego przez wykonawcę w tym zakresie, które to oświadczenie składa się we wcześniejszej rubryce formularza. Oświadczenie to jest składane jedynie w sytuacji gdy zamawiający dokona opisu warunku udziału w postępowaniu (kryterium kwalifikacji) i adekwatnie do tego opisu
1
2016-08-25 10:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy