Forum


Powrót Umowa podwykonawstwa

R.

Robert .....

7

Drodzy Państwo, proszę o waszą opinie

Będziemy chcieli uczestniczyć jako podwykonawca z generalnym wykonawcą przy budowie i dostawie wyposażenia.
Nasz zakres pracy to dostawa i montaż wyposażenia ( mebli)
Generalny wykonawca próbuje wcisnąć nam umowę z wszystkimi warunkami, jakie mają podpisane z Inwestorem. np. wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących roboty drogowe... bądź zapisów dot. strikte robót budowlanych jak wymóg przeprowadzenia badań wytrzymałości, zagęszczenia, drożności, pomiarów hałasu itd.
Nie chce takich zapisów usunąć, gdyż Inwestor bez takich zapisów mu nie zaakceptuje umowy.

Pytanie do Państwa, jak podchodzicie do umów o podwykonawstwo jako Inwestorzy? Czy muszą zawierać wszystkie zapisy umowy, jaki GW podpisał z Inwestorem?
Czy może to być umowa kupna - sprzedaży podwykonawcy?
Drodzy Państwo, proszę o waszą opinie Będziemy chcieli uczestniczyć jako podwykonawca z generalnym wykonawcą przy budowie i dostawie wyposażenia. Nasz zakres pracy to dostawa i montaż wyposażenia ( mebli) Generalny wykonawca próbuje wcisnąć nam umowę z wszystkimi warunkami, jakie mają podpisane z Inwestorem. np. wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących roboty drogowe... bądź zapisów dot. strikte robót budowlanych jak wymóg przeprowadzenia badań wytrzymałości, zagęszczenia, drożności, pomiarów hałasu itd. Nie chce takich zapisów usunąć, gdyż Inwestor bez takich zapisów mu nie zaakceptuje umowy. Pytanie do Państwa, jak podchodzicie do umów o podwykonawstwo jako Inwestorzy? Czy muszą zawierać wszystkie zapisy umowy, jaki GW podpisał z Inwestorem? Czy może to być umowa kupna - sprzedaży podwykonawcy?
0
2018-06-06 15:36 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Umowy o pracę - dotyczą Wykonawcy i podwykonawców, w zakresie czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.
Jeżeli chodzi o te dodatkowe wymogi dot. robót to wydaje się, że zależą od zakresu czynności-robót wykonywanych przez podwykonawcę. Umowa powinna dotyczyć czynności wykonywanych przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy realizującego umowę. Nie musi obejmować wszystkich zapisów umowy Wykonawcy - czyli czynności/zadań, które podwykonawca nie wykonuje, nie ma też na nie wpływu - wykonywane będą przez WYkonawcę lub innego podwykonawcę.
Rozumiem, że nie jesteście Państwo potencjałem trzecim, nie występujecie w konsorcjum, tylko samo podwykonawstwo.
Umowy o pracę - dotyczą Wykonawcy i podwykonawców, w zakresie czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ. Jeżeli chodzi o te dodatkowe wymogi dot. robót to wydaje się, że zależą od zakresu czynności-robót wykonywanych przez podwykonawcę. Umowa powinna dotyczyć czynności wykonywanych przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy realizującego umowę. Nie musi obejmować wszystkich zapisów umowy Wykonawcy - czyli czynności/zadań, które podwykonawca nie wykonuje, nie ma też na nie wpływu - wykonywane będą przez WYkonawcę lub innego podwykonawcę. Rozumiem, że nie jesteście Państwo potencjałem trzecim, nie występujecie w konsorcjum, tylko samo podwykonawstwo.
0
2018-06-06 19:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy