Forum


Powrót Zamówienia uzupełniające a umowa bazowa

B.

Beata .....

0

Drodzy,
W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarłam umowę w grudniu 2015 r. Przewidziałam możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, co tez zrobiłam w 2017 r. Obecnie zachodzi potrzeba kontynuacji świadczenia, więc rozważam kolejne zamówienie uzupełniające ale mam pewne wątpliwości:
- czy do jednej umowy może być kilkakrotnie udzielane zamówienie uzupełniające?
I drugie pytanie: w umowie podstawowej mam zapis:
Zmiana warunków wykonania umowy jest możliwa w następujących przypadkach:
a) W przypadku niewyczerpania kwoty wartości umowy określonej w (…) w okresie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia (…), zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy, polegającej na przedłużeniu powyższego okresu o czas niezbędny do wyczerpania kwoty wartości umowy, jednak nie dłuższy niż 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Pierwszym zamówieniem uzupełniającym wyczerpaliśmy już okres 30 miesięcy, jednak radca prawny nie widzi w tym problemu ponieważ z definicji zamówienia uzupełniającego (cały czas mówimy o definicji sprzed nowelizacji Pzp z 2016 r.) wynika, że możemy go udzielić 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego.
Co Państwo sądzicie w temacie, bo nie ukrywam, że mam pewne opory przed rekomendowaniem kolejnego uzupełniającego moim przełożonym, zwłaszcza, że wyczerpaliśmy już okres 30 miesięcy o których mowa w umowie.
Drodzy, W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarłam umowę w grudniu 2015 r. Przewidziałam możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, co tez zrobiłam w 2017 r. Obecnie zachodzi potrzeba kontynuacji świadczenia, więc rozważam kolejne zamówienie uzupełniające ale mam pewne wątpliwości: - czy do jednej umowy może być kilkakrotnie udzielane zamówienie uzupełniające? I drugie pytanie: w umowie podstawowej mam zapis: Zmiana warunków wykonania umowy jest możliwa w następujących przypadkach: a) W przypadku niewyczerpania kwoty wartości umowy określonej w (…) w okresie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia (…), zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy, polegającej na przedłużeniu powyższego okresu o czas niezbędny do wyczerpania kwoty wartości umowy, jednak nie dłuższy niż 30 miesięcy od dnia podpisania umowy. Pierwszym zamówieniem uzupełniającym wyczerpaliśmy już okres 30 miesięcy, jednak radca prawny nie widzi w tym problemu ponieważ z definicji zamówienia uzupełniającego (cały czas mówimy o definicji sprzed nowelizacji Pzp z 2016 r.) wynika, że możemy go udzielić 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Co Państwo sądzicie w temacie, bo nie ukrywam, że mam pewne opory przed rekomendowaniem kolejnego uzupełniającego moim przełożonym, zwłaszcza, że wyczerpaliśmy już okres 30 miesięcy o których mowa w umowie.
0
2018-06-07 15:59 0

B.

Beata .....

0

co ważne, należy zauważyć, że przepisy przejściowe w ramach zamówień uzupełniających wprowadziły konieczność aneksowania umów bazowych (a nie nowe zamówienia), więc tym samym Zamawiający musiałby wydłużyć umowę bazową aneksem ponad zastrzeżone w umowie 30 miesięcy.... prośba o opinie co Państwo myśla w temacie
co ważne, należy zauważyć, że przepisy przejściowe w ramach zamówień uzupełniających wprowadziły konieczność aneksowania umów bazowych (a nie nowe zamówienia), więc tym samym Zamawiający musiałby wydłużyć umowę bazową aneksem ponad zastrzeżone w umowie 30 miesięcy.... prośba o opinie co Państwo myśla w temacie
0
2018-06-07 16:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy