Forum


Powrót Oświadczenie z art. 17 Pzp dla osób podpisujących umowę

K.

Katarzyna .....

7

Drodzy Państwo,
udzieleniem zamówienia jest zawarcie umowy, w związku z czym osoby wykonujące czynności w postępowaniu do chwili zawarcia umowy winny składać oświadczenie o bezstronności. Powinny je składać osoby podpisujące umowę (mimo że na tym etapie postępowania już nie mają wpływu na wybór). A co z oświadczeniem osoby, która kontrasygnuje umowę (skarbnik) lub tymi, których udział w postępowaniu ogranicza się do złożenia parafy na umowie (radca prawny, osoba potwierdzająca środki w budżecie)? Czy Waszym zdaniem wszystkie te osoby winny składać oświadczenia z art. 17 Pzp?
Bardzo proszę o opinie.
Drodzy Państwo, udzieleniem zamówienia jest zawarcie umowy, w związku z czym osoby wykonujące czynności w postępowaniu do chwili zawarcia umowy winny składać oświadczenie o bezstronności. Powinny je składać osoby podpisujące umowę (mimo że na tym etapie postępowania już nie mają wpływu na wybór). A co z oświadczeniem osoby, która kontrasygnuje umowę (skarbnik) lub tymi, których udział w postępowaniu ogranicza się do złożenia parafy na umowie (radca prawny, osoba potwierdzająca środki w budżecie)? Czy Waszym zdaniem wszystkie te osoby winny składać oświadczenia z art. 17 Pzp? Bardzo proszę o opinie.
0
2018-06-08 15:24 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Uważam, że takie osoby które nie wykonują czynności w postępowaniu nie powinny składać oświadczeń. Trzeba odwołać się do tego co jest czynnością w postępowaniu. UZP wydał taką opinię. Swoją drogą samo podpisywanie umowy nie jest do końca takie oczywiste, UZP dopiero niedawno zmienił zdanie w tym zakresie, wcześniej co innego twierdził. Wielu ekspertów i prawników także ma odmienne zdanie. Ponadto podam taki przykład dot. zamówienia z wolnej ręki, gdzie w ustawie jest napisane co to jest postępowanie o udzielenie zamówienia - czyli postępowanie wszczynane w drodze przesłania zaproszenia do negocjacji w celu wynegocjowania postanowień umowy, więc argument na który powołują się w przetargach, w tym trybie jest obalony.
Uważam, że takie osoby które nie wykonują czynności w postępowaniu nie powinny składać oświadczeń. Trzeba odwołać się do tego co jest czynnością w postępowaniu. UZP wydał taką opinię. Swoją drogą samo podpisywanie umowy nie jest do końca takie oczywiste, UZP dopiero niedawno zmienił zdanie w tym zakresie, wcześniej co innego twierdził. Wielu ekspertów i prawników także ma odmienne zdanie. Ponadto podam taki przykład dot. zamówienia z wolnej ręki, gdzie w ustawie jest napisane co to jest postępowanie o udzielenie zamówienia - czyli postępowanie wszczynane w drodze przesłania zaproszenia do negocjacji w celu wynegocjowania postanowień umowy, więc argument na który powołują się w przetargach, w tym trybie jest obalony.
0
2018-06-08 19:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy