Forum


Powrót czy Wykonawca może złożyć odwołanie co do kryteriów oceny ofert?

K.

Katarzyna .....

1

Postępowanie unijne, czy wykonawca może w odwołaniu zaskarżyć ustanowione przez Zamawiającego kryteria oceny ofert? Wykonawca zarzuca Zamawiającemu zbyt wygórowane parametry sprzętu oraz nieuzasadnione kryteria oceny ofert, które również odnoszą się do jakości sprzętu
Postępowanie unijne, czy wykonawca może w odwołaniu zaskarżyć ustanowione przez Zamawiającego kryteria oceny ofert? Wykonawca zarzuca Zamawiającemu zbyt wygórowane parametry sprzętu oraz nieuzasadnione kryteria oceny ofert, które również odnoszą się do jakości sprzętu
0
2018-06-11 10:22 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Oczywiście jak najbardziej. odwołanie wykonawca może wnieść m.in. wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ - art. 182 ustawy pzp
Oczywiście jak najbardziej. odwołanie wykonawca może wnieść m.in. wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ - art. 182 ustawy pzp
0
2018-06-11 12:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy