Forum


Powrót uzupełnienie dokumentów

A.

Anna .....

30

Wykonawca miał uzupełnić dokumenty z art. 26 ust.2 ustawy pzp oraz wyrazić zgodę na przedłużenie terminu ważności ofert i wadium. Wykonawca uzupełnił dokumenty ( z tym, ze na referencjach brakuje czytelnego podpisu za zgodność z oryginałem ) ale nie przysłał pisma z wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu ważności ofert i wadium.
Oferta do odrzucenia z art. 89 ust. 7a), a co z WADIUM?????
Wykonawca miał uzupełnić dokumenty z art. 26 ust.2 ustawy pzp oraz wyrazić zgodę na przedłużenie terminu ważności ofert i wadium. Wykonawca uzupełnił dokumenty ( z tym, ze na referencjach brakuje czytelnego podpisu za zgodność z oryginałem ) ale nie przysłał pisma z wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu ważności ofert i wadium. Oferta do odrzucenia z art. 89 ust. 7a), a co z WADIUM?????
0
2018-06-11 13:17 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Wadium należy zwrócić niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej - art. 46 ust.1
Wadium należy zwrócić niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej - art. 46 ust.1
0
2018-06-11 13:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy