Forum


Powrót Przebieg postępowania powyżej progów UE - kilka pytań

A.

Adam .....

1

Dzień dobry,
Mam kilka pytań związanych z przebiegiem postępowania po publikacji informacji z otwarcia ofert. Poniżej pokrótce opiszę sytuację

mamy przetarg nieograniczony powyżej progów podzielony na 5 części.
W postępowaniu zgłosiło się 3 wykonawców:
Wykonawca 1 - na część 1, 2 oraz 4
Wykonawca 2 - na część 1, 2 oraz 3
Wykonawca 3 - na część 5

Podaliśmy informację z otwarcia ofert, wykonawcy w terminie 3 dni dosłali oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Dokonaliśmy badania ofert (oferty wykonawcy 2 na części 1, 2, 4 są OK, oferty wykonawcy 3 na część 5 jest ok) natomiast oferta wykonawcy 1 na część 4 jest ok, ale w przypadku części 1 i 2 wzbudziła nasze wątpliwości:
- cena jest o 40 % niższa niż szacowanie i dużo niższa (też ponad 30%) niż oferta wykonawcy 2
- nie mogliśmy dopatrzyć się spełnienia kilku punktów naszego OPZ przez wykonawcę 2.
W związku z tym do wykonawcy 1 wysłaliśmy:
- na podstawie art. 87 ust 1: Wezwanie do wyjaśnienia treści złożonej oferty
- na podstawie art. 90 ust 1: Wezwanie do wyjaśnień w przypadku rażąco niskiej ceny/kosztu

Na chwilę obecną tak wygląda sytuacja.

Mam natomiast pytania co do dalszej części postępowania.
1. Rozumiem, że po przysłaniu wyjaśnień wykonawcy 1, w przypadku, gdy jego oferta na część 1 i 2 nie spełni naszego OPZ to zgodnie z art 92. informujemy wszystkich wykonawców o odrzuceniu z konkretnego powodu oferty wykonawcy 1 dla części 1 i 2 (bo na te 2 części złożył ofertę również wykonawca 2).
2. W następnej kolejności wzywamy wszystkich wykonawców, których oferty zostały ocenione najwyżej (czyli tak na prawdę wszystkich, bo po odrzuceniu części 1 i 2 wykonawcy 1 i tak zostaje mu część 4) do złożenia pozostałych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. (zgodnie z art. 26 ust. 1)
2.1 Jeden z wykonawców przysłał te dokumenty razem z ofertą - rozumiem, że jego też wzywamy by potwierdził ich aktualność? (czy mogą być to te same dokumenty z datami złożenia ofert, które wykonawca opatrzy aktualną datą i potwierdzi ich ważność, czy musi to być rozwiązane w inny sposób?)
3. Następnie dokonujemy badania dostarczonych dokumentów i informujemy wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty podając wszystkie informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 p.z.p. (dotyczące wykonawców, ofert i ich punktacji). Jednocześnie publikujemy tę informację na stronie internetowej.
4. W ciągu 30 dni w Dzienniku Urzędowym UE zamieszczamy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Będę wdzięczny za wszelką krytykę jeśli coś pominąlem i pomoc w odpowiedziach na powyższe pytania.
Dziękuje i pozdrawiam!
Dzień dobry, Mam kilka pytań związanych z przebiegiem postępowania po publikacji informacji z otwarcia ofert. Poniżej pokrótce opiszę sytuację mamy przetarg nieograniczony powyżej progów podzielony na 5 części. W postępowaniu zgłosiło się 3 wykonawców: Wykonawca 1 - na część 1, 2 oraz 4 Wykonawca 2 - na część 1, 2 oraz 3 Wykonawca 3 - na część 5 Podaliśmy informację z otwarcia ofert, wykonawcy w terminie 3 dni dosłali oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Dokonaliśmy badania ofert (oferty wykonawcy 2 na części 1, 2, 4 są OK, oferty wykonawcy 3 na część 5 jest ok) natomiast oferta wykonawcy 1 na część 4 jest ok, ale w przypadku części 1 i 2 wzbudziła nasze wątpliwości: - cena jest o 40 % niższa niż szacowanie i dużo niższa (też ponad 30%) niż oferta wykonawcy 2 - nie mogliśmy dopatrzyć się spełnienia kilku punktów naszego OPZ przez wykonawcę 2. W związku z tym do wykonawcy 1 wysłaliśmy: - na podstawie art. 87 ust 1: Wezwanie do wyjaśnienia treści złożonej oferty - na podstawie art. 90 ust 1: Wezwanie do wyjaśnień w przypadku rażąco niskiej ceny/kosztu Na chwilę obecną tak wygląda sytuacja. Mam natomiast pytania co do dalszej części postępowania. 1. Rozumiem, że po przysłaniu wyjaśnień wykonawcy 1, w przypadku, gdy jego oferta na część 1 i 2 nie spełni naszego OPZ to zgodnie z art 92. informujemy wszystkich wykonawców o odrzuceniu z konkretnego powodu oferty wykonawcy 1 dla części 1 i 2 (bo na te 2 części złożył ofertę również wykonawca 2). 2. W następnej kolejności wzywamy wszystkich wykonawców, których oferty zostały ocenione najwyżej (czyli tak na prawdę wszystkich, bo po odrzuceniu części 1 i 2 wykonawcy 1 i tak zostaje mu część 4) do złożenia pozostałych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. (zgodnie z art. 26 ust. 1) 2.1 Jeden z wykonawców przysłał te dokumenty razem z ofertą - rozumiem, że jego też wzywamy by potwierdził ich aktualność? (czy mogą być to te same dokumenty z datami złożenia ofert, które wykonawca opatrzy aktualną datą i potwierdzi ich ważność, czy musi to być rozwiązane w inny sposób?) 3. Następnie dokonujemy badania dostarczonych dokumentów i informujemy wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty podając wszystkie informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 p.z.p. (dotyczące wykonawców, ofert i ich punktacji). Jednocześnie publikujemy tę informację na stronie internetowej. 4. W ciągu 30 dni w Dzienniku Urzędowym UE zamieszczamy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Będę wdzięczny za wszelką krytykę jeśli coś pominąlem i pomoc w odpowiedziach na powyższe pytania. Dziękuje i pozdrawiam!
0
2018-06-12 09:36 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Adam, nie wiem czy już nie zakończyłeś tego procesu ale ścieżka jest ogólnie poprawna. Musimy pamiętać, że każda część może iść w inny sposób - czyli jedna już jest na etapie wezwanie do złożenia dokumentów, inna na etapie układania rankingu. Po nowelizacji zmieniło się podejście do oceny ofert, wskazano też, że o wynikach oceny powinniśmy informować niezwłocznie.
Ad.1 - ok.
Ad.2 - część 4 nie jest połączona z 1 czy 2, wobec tego nie musimy czekać na dokumenty z części 1 i 2, żeby ruszyć z 4. Można to wykonać osobno.
Ad.3 - tak, wezwać do potwierdzenia aktualności dokumentów złożonych z ofertą. Sprawdzamy daty ważności dokumentów z oferty. My mamy osobny dokument, który podsyłamy Wykonawcy i wskazujemy, że: ma prawo potwierdzić aktualności dokumentów złożonych z ofertą do postępowania ....
Ad. 4 - tak.
Adam, nie wiem czy już nie zakończyłeś tego procesu ale ścieżka jest ogólnie poprawna. Musimy pamiętać, że każda część może iść w inny sposób - czyli jedna już jest na etapie wezwanie do złożenia dokumentów, inna na etapie układania rankingu. Po nowelizacji zmieniło się podejście do oceny ofert, wskazano też, że o wynikach oceny powinniśmy informować niezwłocznie. Ad.1 - ok. Ad.2 - część 4 nie jest połączona z 1 czy 2, wobec tego nie musimy czekać na dokumenty z części 1 i 2, żeby ruszyć z 4. Można to wykonać osobno. Ad.3 - tak, wezwać do potwierdzenia aktualności dokumentów złożonych z ofertą. Sprawdzamy daty ważności dokumentów z oferty. My mamy osobny dokument, który podsyłamy Wykonawcy i wskazujemy, że: ma prawo potwierdzić aktualności dokumentów złożonych z ofertą do postępowania .... Ad. 4 - tak.
0
2018-06-21 08:04 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy