Forum


Powrót spełnienie warunków przez podwykonawce

A.

Anna .....

3

Postępowanie prowadzone w procedurze poniżej progów unijnych - przetarg nieograniczony na zorganizowanie indywidualnych sesji doradczych. Na spełnienie warunków udziału żądamy posiadania wpisu do RIS i KRAZ- warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności oraz na wykazanie zdolności technicznej lub zawodowej wykazu osób - trenerów prowadzących szkolenia.Czy jeżeli Wykonawca powoła się na podwykonawce w celu spełnienia warunków udziału to on tez powinien mieć wpis do RIS i KRAZ?
Postępowanie prowadzone w procedurze poniżej progów unijnych - przetarg nieograniczony na zorganizowanie indywidualnych sesji doradczych. Na spełnienie warunków udziału żądamy posiadania wpisu do RIS i KRAZ- warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności oraz na wykazanie zdolności technicznej lub zawodowej wykazu osób - trenerów prowadzących szkolenia.Czy jeżeli Wykonawca powoła się na podwykonawce w celu spełnienia warunków udziału to on tez powinien mieć wpis do RIS i KRAZ?
0
2018-06-13 11:02 1

J.

Joanna .....

68

Wykonawca wspiera się podwykonawcą w różnym zakresie. Ten zakres winien być wyraźnie wskazany w złożonej ofercie i nie powinna mieć Pani żadnych wątpliwości jaką rolę spełnia.
Wykonawca wspiera się podwykonawcą w różnym zakresie. Ten zakres winien być wyraźnie wskazany w złożonej ofercie i nie powinna mieć Pani żadnych wątpliwości jaką rolę spełnia.
0
2018-06-13 11:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy