Forum


Powrót zabezpieczenie należytego wykonania umowy

A.

Aleksandra .....

0

W planowanym postępowaniu planujemy zawarcie umowy na czas nieokreślony. Kwota w ofercie będzie podana jako cena miesięczna. Jak policzyć maksymalną wartość nominalną zobowiązania od której będzie liczone zabezpieczenie? Czy w ogóle zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku umowy na czas nieokreślony ma sens? Dodatkowo w postępowaniu nie przewidujemy rękojmi jedynie gwarancję (ze względu na to iż jest to licencja na oprogramowanie). Czy mogą mieć tutaj zastosowanie zapisy art. 150 ust. 3-6 PZP? moim zdaniem nie bo w jaki sposób mamy określić połowę okresu na który została podpisana umowa w przypadku umowy na czas nieokreślony.
W planowanym postępowaniu planujemy zawarcie umowy na czas nieokreślony. Kwota w ofercie będzie podana jako cena miesięczna. Jak policzyć maksymalną wartość nominalną zobowiązania od której będzie liczone zabezpieczenie? Czy w ogóle zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku umowy na czas nieokreślony ma sens? Dodatkowo w postępowaniu nie przewidujemy rękojmi jedynie gwarancję (ze względu na to iż jest to licencja na oprogramowanie). Czy mogą mieć tutaj zastosowanie zapisy art. 150 ust. 3-6 PZP? moim zdaniem nie bo w jaki sposób mamy określić połowę okresu na który została podpisana umowa w przypadku umowy na czas nieokreślony.
0
2018-06-13 11:52 0

J.

Joanna .....

68

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy to uprawnienie Zamawiającego, o którym informuje potencjalnych Wykonawców w SIWZ. Wysokość do 10% wartości brutto zawartej umowy. Być może odpowiedzią na Pani pytanie jest właśnie planowany okres trwania umowy (czas nieokreślony) i trudność wyceny. Czy macie Państwo zgodę na zawarcie umowy na taki czas? Przyznam,że nie rozumiem tej sytuacji.:)
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy to uprawnienie Zamawiającego, o którym informuje potencjalnych Wykonawców w SIWZ. Wysokość do 10% wartości brutto zawartej umowy. Być może odpowiedzią na Pani pytanie jest właśnie planowany okres trwania umowy (czas nieokreślony) i trudność wyceny. Czy macie Państwo zgodę na zawarcie umowy na taki czas? Przyznam,że nie rozumiem tej sytuacji.:)
0
2018-06-14 08:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy