Forum


Powrót Referencje - konsorcjum

A.

Anna .....

1

Dzień dobry - mam wątpliwość i proszę o poradę - postępowanie powyżej progów unijnych, na etapie badania ofert firma która zyskała największa liczbę punktów dostarczyła mi referencje za wykonaną usługę którą wykonała będąc w konsorcjum. Czy to oby na pewno jest w porządku skoro teraz startuje "sama" - nie jestem pewna dlatego będę wdzięczna za sugestie. Pozdrawiam
Dzień dobry - mam wątpliwość i proszę o poradę - postępowanie powyżej progów unijnych, na etapie badania ofert firma która zyskała największa liczbę punktów dostarczyła mi referencje za wykonaną usługę którą wykonała będąc w konsorcjum. Czy to oby na pewno jest w porządku skoro teraz startuje "sama" - nie jestem pewna dlatego będę wdzięczna za sugestie. Pozdrawiam
0
2018-06-14 15:44 0

A.

Anna .....

Fachowiec 116

Na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C‑387/14 (tzw. Esaprojekt), zmianie uległa linia orzecznicza m.in. w zakresie oceny doświadczenia zdobytego przez członków konsorcjum w ramach wspólnie realizowanego zamówienia.
Dotychczasowe stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej uznawało za niedopuszczalne ograniczenie możliwości wykazania się doświadczeniem przez uczestnika konsorcjum tylko do zakresu faktycznie realizowanych czynności. Innymi słowy, jeżeli w zamówieniu obejmującym budowę drogi i mostu, jeden z członków konsorcjum wykonywał tylko roboty związane z budową drogi a drugi tylko z budową mostu, to w innych postępowaniach każdy z nich mógł wykazywać się doświadczeniem obejmującym całość robót.

ETS w przywołanym wyroku orzekł, że nie jest dopuszczalne, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji.
Miałam podobny przypadek, przeczytaj ten wyrok koniecznie. Trzeba do tego tematu podejść ostrożnie. Wzywałam wykonawcę do wyjaśnienia, czy wykonywał robotę ale nie prosiłam na jaką kwotę
Na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C‑387/14 (tzw. Esaprojekt), zmianie uległa linia orzecznicza m.in. w zakresie oceny doświadczenia zdobytego przez członków konsorcjum w ramach wspólnie realizowanego zamówienia. Dotychczasowe stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej uznawało za niedopuszczalne ograniczenie możliwości wykazania się doświadczeniem przez uczestnika konsorcjum tylko do zakresu faktycznie realizowanych czynności. Innymi słowy, jeżeli w zamówieniu obejmującym budowę drogi i mostu, jeden z członków konsorcjum wykonywał tylko roboty związane z budową drogi a drugi tylko z budową mostu, to w innych postępowaniach każdy z nich mógł wykazywać się doświadczeniem obejmującym całość robót. ETS w przywołanym wyroku orzekł, że nie jest dopuszczalne, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji. Miałam podobny przypadek, przeczytaj ten wyrok koniecznie. Trzeba do tego tematu podejść ostrożnie. Wzywałam wykonawcę do wyjaśnienia, czy wykonywał robotę ale nie prosiłam na jaką kwotę
0
2018-06-14 22:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy