Forum


Powrót usługi społeczne a rażąco niska cena

J.

Joanna .....

3

Dzień dobry,
jakie jest Państwa zdanie - czy w zamówieniach na usługi społeczne powyżej 750 000 euro zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, jeśli jest o ponad 30% niższa od wartości zamówienia + podatek Vat? W ustawie w rozdz. dotyczącym zamówień na usługi społeczne nie ma odniesienia do art. 90 ustawy, natomiast jest odwołanie do art. 89, tj. do przesłanek odrzucenia oferty, w tym, jeśli zawiera rażąco niską cenę. Kwestia ta nie została uregulowana w dokumentacji (ogłoszenie, SIWZ).
Dzień dobry, jakie jest Państwa zdanie - czy w zamówieniach na usługi społeczne powyżej 750 000 euro zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, jeśli jest o ponad 30% niższa od wartości zamówienia + podatek Vat? W ustawie w rozdz. dotyczącym zamówień na usługi społeczne nie ma odniesienia do art. 90 ustawy, natomiast jest odwołanie do art. 89, tj. do przesłanek odrzucenia oferty, w tym, jeśli zawiera rażąco niską cenę. Kwestia ta nie została uregulowana w dokumentacji (ogłoszenie, SIWZ).
0
2018-06-18 11:14 0

M.

Maria .....

59

osobiście bym próbowała wyjaśnić, bo cena powinna być realna, że by później nie było niespodzianek, jak okaże się, że wykonawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia, albo usługi są na niskim poziomie
osobiście bym próbowała wyjaśnić, bo cena powinna być realna, że by później nie było niespodzianek, jak okaże się, że wykonawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia, albo usługi są na niskim poziomie
0
2018-06-18 13:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy