Forum


Powrót Warunek - dotyczący zdolności zawodowych tj. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

P.

Patrycja .....

2

Wykonawca tj. Placówka która przyjmie studentów na staż, w wykazie osób wpisuje osobę która prowadzi działalność gospodarczą i zatrudniona jest na Umowie B2B, czyli dysponują tą osobą ale nie na podstawie umowy o pracę, Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał zatrudnienie opiekunów na podstawie mowy o pracę. W jaki sposób potraktować osobę zatrudnioną na umowie B2B jako podmiot trzeci czy podwykonawcą?
Wykonawca tj. Placówka która przyjmie studentów na staż, w wykazie osób wpisuje osobę która prowadzi działalność gospodarczą i zatrudniona jest na Umowie B2B, czyli dysponują tą osobą ale nie na podstawie umowy o pracę, Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał zatrudnienie opiekunów na podstawie mowy o pracę. W jaki sposób potraktować osobę zatrudnioną na umowie B2B jako podmiot trzeci czy podwykonawcą?
0
2018-06-18 11:45 0

M.

Maria .....

59

jeżeli to ma być osoba na umowę o pracę to wykonawca musi zmienić osobę i wskazać osobę zatrudnioną na umowę o pracę, jeżeli ta osoba wskazana jest na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu to należy przyjąć
jeżeli to ma być osoba na umowę o pracę to wykonawca musi zmienić osobę i wskazać osobę zatrudnioną na umowę o pracę, jeżeli ta osoba wskazana jest na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu to należy przyjąć
0
2018-06-18 13:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy