Forum


Powrót Zarzut od potencjonalnego Wykonawcy o źle zastosowanym trypie postępowania - tryb przetarg nieograniczony

P.

Patrycja .....

2

Czy Wykonawca może zarzucić nam zły tryb postępowania ? może ktoś miał podobną sytuację ? Ciężko opisać cały przetarg ale pozwolę sobie wkleić część informacji od Wykonawcy.

Zastosowany tryb udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych powinien umożliwiać Oferentowi skalkulowanie wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji usługi (koszty osobowe, techniczne, materiałów biurowych, itp.). Zgodnie z OPZ zakres usługi obejmować ma „Posiadanie bazy materialnej i wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji celów praktyki”, natomiast zgodnie z katalogiem kwalifikowanych wydatków „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-P002/15) koszty kwalifikowane po stronie pracodawcy stanowi wyłącznie kwota pokrycia kosztów wynagrodzenia opiekuna jednego studenta.

W związku z tym, w naszej ocenie w przedmiotowej sprawie nie zachodzą łącznie trzy tożsamości w rozumieniu przepisów PZP (przedmiotowa, podmiotowa i czasowa), które przesądzają o zastosowaniu właściwego trybu ustawy PZP.
Czy Wykonawca może zarzucić nam zły tryb postępowania ? może ktoś miał podobną sytuację ? Ciężko opisać cały przetarg ale pozwolę sobie wkleić część informacji od Wykonawcy. Zastosowany tryb udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych powinien umożliwiać Oferentowi skalkulowanie wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji usługi (koszty osobowe, techniczne, materiałów biurowych, itp.). Zgodnie z OPZ zakres usługi obejmować ma „Posiadanie bazy materialnej i wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji celów praktyki”, natomiast zgodnie z katalogiem kwalifikowanych wydatków „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-P002/15) koszty kwalifikowane po stronie pracodawcy stanowi wyłącznie kwota pokrycia kosztów wynagrodzenia opiekuna jednego studenta. W związku z tym, w naszej ocenie w przedmiotowej sprawie nie zachodzą łącznie trzy tożsamości w rozumieniu przepisów PZP (przedmiotowa, podmiotowa i czasowa), które przesądzają o zastosowaniu właściwego trybu ustawy PZP.
0
2018-06-18 14:53 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Tożsamości - przedmiotowa, podmiotowa i czasowa - to przesłanki ustalania wartości zamówienia a nie wyboru trybu postepowania. Wygląda na to, że ktoś coś pomylił.
Tożsamości - przedmiotowa, podmiotowa i czasowa - to przesłanki ustalania wartości zamówienia a nie wyboru trybu postepowania. Wygląda na to, że ktoś coś pomylił.
0
2018-06-18 14:56 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy