Forum


Powrót Zobowiązanie podmiotu trzeciego a art. 22a ust. 6 ustawy

J.

Joanna .....

3

Czy wzywając wykonawcę do uzupełnienia wadliwego zobowiązania innego podmiotu (złożonego w formie kopii) należy uwzględnić art. 22a ust. 6 ustawy Pzp? Zgodnie z tym art. jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu nie potwierdza spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub sam zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności. Na podstawie zobowiązania nie jestem w stanie stwierdzić, czy podmiot spełnia warunki udziału, natomiast z oświadczenia wynika, że nie podlega wykluczeniu, więc nie zachodzą warunki określone w art. 22a ust. 6. Czy wadliwa forma zobowiązania tego podmiotu jest równa niewykazaniu spełnienia warunków przez ten podmiot i na tym etapie należy wykonawcę poinformować o możliwości z art. 22a ust. 6?
Czy wzywając wykonawcę do uzupełnienia wadliwego zobowiązania innego podmiotu (złożonego w formie kopii) należy uwzględnić art. 22a ust. 6 ustawy Pzp? Zgodnie z tym art. jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu nie potwierdza spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub sam zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności. Na podstawie zobowiązania nie jestem w stanie stwierdzić, czy podmiot spełnia warunki udziału, natomiast z oświadczenia wynika, że nie podlega wykluczeniu, więc nie zachodzą warunki określone w art. 22a ust. 6. Czy wadliwa forma zobowiązania tego podmiotu jest równa niewykazaniu spełnienia warunków przez ten podmiot i na tym etapie należy wykonawcę poinformować o możliwości z art. 22a ust. 6?
0
2018-06-19 12:47 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 846

Moim zdaniem zamawiający powinien wezwać w trybie art. 26 ust. 3 o takie zobowiązanie podmiotu trzeciego
Moim zdaniem zamawiający powinien wezwać w trybie art. 26 ust. 3 o takie zobowiązanie podmiotu trzeciego
0
2018-06-19 12:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy