Forum


Powrót oswiadczenie i zobowiązanie

A.

Anna .....

Fachowiec 116

Wykonawca dołączył zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów , jednocześnie dołączył do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich, gdzie w części dotyczącej oświadczenia dot. podmiotu, na którego zasoby powołuje się nie uzupełnił tabeli czyli: nazwy podmiotu trzeciego i wskazanie warunku, którego dotyczy wsparcie podmiotu trzeciego a podpisał się. PYTANIE: Na jakim etapie wyjaśniamy i uzupełniamy zobowiązanie podmiotu trzeciego i oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przy procedurze odwrócone. Czy mogę teraz tak zostawić i dopiero jeśli w rankingu będzie najkorzystniejszy to wyjaśniam i uzupełniam? Czy prxd rankingiem cokolwiek z tym robię?
Wykonawca dołączył zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów , jednocześnie dołączył do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich, gdzie w części dotyczącej oświadczenia dot. podmiotu, na którego zasoby powołuje się nie uzupełnił tabeli czyli: nazwy podmiotu trzeciego i wskazanie warunku, którego dotyczy wsparcie podmiotu trzeciego a podpisał się. PYTANIE: Na jakim etapie wyjaśniamy i uzupełniamy zobowiązanie podmiotu trzeciego i oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przy procedurze odwrócone. Czy mogę teraz tak zostawić i dopiero jeśli w rankingu będzie najkorzystniejszy to wyjaśniam i uzupełniam? Czy prxd rankingiem cokolwiek z tym robię?
0
2018-06-19 13:59 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 846

W procedurze odwróconej wyjaśniałbym od pierwszego w rankingu
W procedurze odwróconej wyjaśniałbym od pierwszego w rankingu
0
2018-06-19 15:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy