Forum


Powrót art. 36b ust. 2

W.

Wiesława .....

6

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

W stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Czyli jeżeli warunek w postepowaniu jest taki: obrót 3 mln a wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego który ma obrót 7 mln i w trakcie postępowania zajdzie konieczność zmiany podmiotu trzeciego to kolejny podmiot trzeci lub wykonawca musi mieć obrót nie 3 mln jak dotychczas ale 7 mln ???
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Czyli jeżeli warunek w postepowaniu jest taki: obrót 3 mln a wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego który ma obrót 7 mln i w trakcie postępowania zajdzie konieczność zmiany podmiotu trzeciego to kolejny podmiot trzeci lub wykonawca musi mieć obrót nie 3 mln jak dotychczas ale 7 mln ???
1
2016-08-25 13:09 0

N.

Natalia .....

26

jeżeli Twój warunek to 3 mln, to ma mieć 3 mln , jakiekolwiek nadwyżki Cię nie interesują, cieszą - ale nie interesują . Zawsze sprawdzasz to co Ty napisałaś w warunkach
jeżeli Twój warunek to 3 mln, to ma mieć 3 mln , jakiekolwiek nadwyżki Cię nie interesują, cieszą - ale nie interesują . Zawsze sprawdzasz to co Ty napisałaś w warunkach
1
2016-08-26 05:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy