Forum


Powrót Termin związania ofertą

A.

Anna .....

3

W przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych oferty złożyło 4 wykonawców. Jednego z nich oferta zostanie odrzucona (nie jest zgodna z SIWZ). Czy przedłużenie terminu związania ofertą wysyłam do wszystkich 4 wykonawców czy tylko do 3, których oferty są ważne?Zaznaczam, że jeszcze nie został ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty.
W przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych oferty złożyło 4 wykonawców. Jednego z nich oferta zostanie odrzucona (nie jest zgodna z SIWZ). Czy przedłużenie terminu związania ofertą wysyłam do wszystkich 4 wykonawców czy tylko do 3, których oferty są ważne?Zaznaczam, że jeszcze nie został ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty.
0
2018-06-20 14:12 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Możecie go odrzucić nawet przed wyborem oferty najkorzystniejszej. Jeżeli oferta nie jest odrzucona to nadal jest ważna, więc pomijać go nie można.
Możecie go odrzucić nawet przed wyborem oferty najkorzystniejszej. Jeżeli oferta nie jest odrzucona to nadal jest ważna, więc pomijać go nie można.
0
2018-06-20 14:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy