Forum


Powrót uprawnienia dla osoby spoza wykazu

M.

Małgorzata .....

19

Zamawiający wymagał wykazu osób, a w nim osoby z konkretnymi uprawnieniami. Wykonawca załączył do oferty wykaz, ale dla wskazanego w nim pracownika nie załączył dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia. W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów Wykonawca przedłożył uprawnienia , ale dla pracownika innego, nie wpisanego w wykazie. Co teraz? Możemy poprosić o nowy wykaz, czy wykonawca do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków udziału, a oferta do odrzucenia jako zlożona przez Wykonawcę wykluczonego?
Zamawiający wymagał wykazu osób, a w nim osoby z konkretnymi uprawnieniami. Wykonawca załączył do oferty wykaz, ale dla wskazanego w nim pracownika nie załączył dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia. W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów Wykonawca przedłożył uprawnienia , ale dla pracownika innego, nie wpisanego w wykazie. Co teraz? Możemy poprosić o nowy wykaz, czy wykonawca do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków udziału, a oferta do odrzucenia jako zlożona przez Wykonawcę wykluczonego?
0
2018-06-20 14:18 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Na jaki artykuł powołaliście się w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów? Jeżeli w trybie art. 26 ust. 3 to już więcej nie można wzywać.
Na jaki artykuł powołaliście się w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów? Jeżeli w trybie art. 26 ust. 3 to już więcej nie można wzywać.
0
2018-06-20 14:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy