Forum


Powrót Uzasadnienie dla zastosowania art. 6a

D.

Dagmara .....

1

jakie przygotować sensowne uzasadnienie zastosowania art. 6a, żeby w trakcie kontroli się wytłumaczyć; zgodnie z interpretacją UZP: "zamawiający powinien mieć na względzie przepisy ogólne ustawy, a w szczególności art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Sens normatywny tego przepisu sprowadza się do ustalenia, iż zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp. Nie jest zatem zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, który bez uzasadnionej przyczyny zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp."
znalazłam też wytyczne: "W sytuacji powoływania się przez zamawiającego na art. 6a musi on być w stanie udokumentować, że nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy lub w celu zastosowania mniej restrykcyjnych przepisów ustawy. Zamawiający powinien mieć przygotowane uzasadnienie dla podziału zamówienia na części – dotyczące przyczyn technicznych, organizacyjnych, finansowych itp. Zaleca się sporządzanie notatek w tym zakresie."
jakie przygotować sensowne uzasadnienie zastosowania art. 6a, żeby w trakcie kontroli się wytłumaczyć; zgodnie z interpretacją UZP: "zamawiający powinien mieć na względzie przepisy ogólne ustawy, a w szczególności art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Sens normatywny tego przepisu sprowadza się do ustalenia, iż zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp. Nie jest zatem zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, który bez uzasadnionej przyczyny zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp." znalazłam też wytyczne: "W sytuacji powoływania się przez zamawiającego na art. 6a musi on być w stanie udokumentować, że nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy lub w celu zastosowania mniej restrykcyjnych przepisów ustawy. Zamawiający powinien mieć przygotowane uzasadnienie dla podziału zamówienia na części – dotyczące przyczyn technicznych, organizacyjnych, finansowych itp. Zaleca się sporządzanie notatek w tym zakresie."
0
2018-06-21 08:33 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Jeżeli są spełnione wszystkie przesłanki z ustawy dot. korzystania z art. 6a to nie potrzeba żadnego uzasadnienia. Z czego się tłumaczyć, ze stosowania przepisów ustawy? Ale oczywiście podczas kontroli trzeba udowodnić że wszystkie czynności odbyły się zgodnie z ustawą PZP. Art. 32 o którym pani pisze mówi zupełnie o czymś innym niż 6a.
Jeżeli są spełnione wszystkie przesłanki z ustawy dot. korzystania z art. 6a to nie potrzeba żadnego uzasadnienia. Z czego się tłumaczyć, ze stosowania przepisów ustawy? Ale oczywiście podczas kontroli trzeba udowodnić że wszystkie czynności odbyły się zgodnie z ustawą PZP. Art. 32 o którym pani pisze mówi zupełnie o czymś innym niż 6a.
0
2018-06-21 08:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy