Forum


Powrót JEDZ złożony bez kwalifikowanego podpisu

M.

Magdalena .....

6

Dzień dobry,
Proszę o rozwianie wątpliwości odnośnie kwestii związanej z dokumentem JEDZ złożonym w formie elektronicznej. Wykonawca złożył JEDZ w wersji elektronicznej, ale nie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jednocześnie do oferty dołączył JEDZ w wersji papierowej podpisany ręcznie. Co należałoby zrobić w takiej sytuacji?
Dzień dobry, Proszę o rozwianie wątpliwości odnośnie kwestii związanej z dokumentem JEDZ złożonym w formie elektronicznej. Wykonawca złożył JEDZ w wersji elektronicznej, ale nie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jednocześnie do oferty dołączył JEDZ w wersji papierowej podpisany ręcznie. Co należałoby zrobić w takiej sytuacji?
0
2018-06-21 14:55 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wersja papierowa nie jest właściwa dla dokumentu JEDZ po 18.04 (ależ się porobiło :))))
Wezwać do uzupełnienia wersji elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym - już bez szyfrowania i hasła. Jeżeli ofertę podpisała osoba upoważniona, to wraz z JEDZem załączone powinno być pełnomocnictwo potwierdzone e-podpisem (w tym przypadku są różne zdania).
Wersja papierowa nie jest właściwa dla dokumentu JEDZ po 18.04 (ależ się porobiło :)))) Wezwać do uzupełnienia wersji elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym - już bez szyfrowania i hasła. Jeżeli ofertę podpisała osoba upoważniona, to wraz z JEDZem załączone powinno być pełnomocnictwo potwierdzone e-podpisem (w tym przypadku są różne zdania).
0
2018-06-22 07:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy