Forum


Powrót Treść Oświadczeń w trybie z wolnej ręki art. 67 ust. 6

K.

Katarzyna .....

9

Czy w trybie z wolnej ręki art. 67 ust. 6 wykonawca którego zapraszam do negocjacji składa identyczne oświadczenia jakie składał w ramach przetargu. Czy oświadczenie zawiera informacje dot. podwykonawców i podmiotów trzecich na którego zasobach polegać będzie, czy tylko oświadczenie dot . siebie samego. Znaczy czy jeśli np. w przetargu wykonywał usługę sam to czy w wolnej ręce może wykazać podwykonawców i podmioty trzecie ?
Czy w trybie z wolnej ręki art. 67 ust. 6 wykonawca którego zapraszam do negocjacji składa identyczne oświadczenia jakie składał w ramach przetargu. Czy oświadczenie zawiera informacje dot. podwykonawców i podmiotów trzecich na którego zasobach polegać będzie, czy tylko oświadczenie dot . siebie samego. Znaczy czy jeśli np. w przetargu wykonywał usługę sam to czy w wolnej ręce może wykazać podwykonawców i podmioty trzecie ?
0
2018-06-21 23:13 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

WR - wymagamy takich samych dokumentów jak w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (warunki, wykluczenie, wymagania). Natomiast, wykonawca składa ofertę do WR nie do poprzedniego postępowania. Oznacza to, że za każdym razem moze sam zadecydować czy wykorzysta potencjał trzeci czy nie.
WR - wymagamy takich samych dokumentów jak w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (warunki, wykluczenie, wymagania). Natomiast, wykonawca składa ofertę do WR nie do poprzedniego postępowania. Oznacza to, że za każdym razem moze sam zadecydować czy wykorzysta potencjał trzeci czy nie.
0
2018-06-22 07:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy