Forum


Powrót Usługi społeczne a dofinansowanie UE

M.

Małgorzata .....

0

Witam,
mam pytanie, czy w projektach na usługi społeczne, które otrzymały dofinansowanie z unijne, istnieje wymóg stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków... (oprócz oczywiście ustawy), tj. publikowania zapytania w bazie konkurencyjności itd.? Chodzi o zamówienie społeczne poniżej kwot określonych a art. 138 g ustawy.
Małgosia
Witam, mam pytanie, czy w projektach na usługi społeczne, które otrzymały dofinansowanie z unijne, istnieje wymóg stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków... (oprócz oczywiście ustawy), tj. publikowania zapytania w bazie konkurencyjności itd.? Chodzi o zamówienie społeczne poniżej kwot określonych a art. 138 g ustawy. Małgosia
0
2018-06-25 13:29 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Jakie kwoty obejmują te usługi? Bo baza konkurencyjności dotyczy postępowań poniżej 30 000 euro, a powyżej obowiązuje ustawa PZP.
Jakie kwoty obejmują te usługi? Bo baza konkurencyjności dotyczy postępowań poniżej 30 000 euro, a powyżej obowiązuje ustawa PZP.
0
2018-06-25 13:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy