Forum


Powrót Przetarg na publiczny przeóz osób

A.

Angelika .....

1

Wspólne prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Powiat i Gminy, znajdujące się na obszarze administracyjnym powiatu. Postępowanie na publiczny transport osób, lecz nie na podstawie przepisów ustawy o transporcie zbiorowym, tylko 'zwykła' usługa. Podczas pracy nad porozumieniem w sprawie prowadzenia wspólnego postępowania (Prowadzącym będzie Powiat) powstały następujące kwestie: 1) czy ktoś miał już przypadek prowadzenia postępowania przez Powiat dla Gmin i jak formalnie to zostało ujęte, 2) czy Gminy powinny uchwalić uchwałę w sprawie wysokości biletów za przejazd w przypadku postępowania na transport prowadzonego jako zwykła usługa, a jeżeli nie, to jak inaczej określić, żeby bilet kosztował odgórnie 3 zł za kurs (jedynie zapisem w porozumieniu?)
Wspólne prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Powiat i Gminy, znajdujące się na obszarze administracyjnym powiatu. Postępowanie na publiczny transport osób, lecz nie na podstawie przepisów ustawy o transporcie zbiorowym, tylko 'zwykła' usługa. Podczas pracy nad porozumieniem w sprawie prowadzenia wspólnego postępowania (Prowadzącym będzie Powiat) powstały następujące kwestie: 1) czy ktoś miał już przypadek prowadzenia postępowania przez Powiat dla Gmin i jak formalnie to zostało ujęte, 2) czy Gminy powinny uchwalić uchwałę w sprawie wysokości biletów za przejazd w przypadku postępowania na transport prowadzonego jako zwykła usługa, a jeżeli nie, to jak inaczej określić, żeby bilet kosztował odgórnie 3 zł za kurs (jedynie zapisem w porozumieniu?)
0
2018-06-26 09:53 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wydaje się, że na Forum raczej tej kwestii nie uda się jednoznacznie rozstrzygnąć, nie jest to do końca problem zamówienia publicznego, a raczej podejmowania decyzji przez Powiat i Gminę. Szczególnie w zakresie ustalania opłat za przejazd. Konieczność podejmowania uchwał przez Powiat i Gminę wynika z innych rozporządzeń, a także wcześniejszych decyzji i uchwał porządkujących sposób zarządzania i prowadzenia spraw publicznych.
Wydaje się, że na Forum raczej tej kwestii nie uda się jednoznacznie rozstrzygnąć, nie jest to do końca problem zamówienia publicznego, a raczej podejmowania decyzji przez Powiat i Gminę. Szczególnie w zakresie ustalania opłat za przejazd. Konieczność podejmowania uchwał przez Powiat i Gminę wynika z innych rozporządzeń, a także wcześniejszych decyzji i uchwał porządkujących sposób zarządzania i prowadzenia spraw publicznych.
0
2018-06-27 08:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy