Forum


Powrót zobowiaznaie podmiotu trzeciego

A.

Anna .....

30

Dzień dobry,
Wykonawca załącza do oferty wykaz osób, gdzie wpisuje kierownika robót elektrycznych, jako podstawę dysponowania wpisuje umowa o pracę. Następnie dołączone jest zobowiązanie tej osoby (kierownika robót) do dodania zasobów Wykonawcy w postaci kierownika robót elektrycznych na okres wykonywania zamówienia. Dalej w zobowiązaniu jest napisane, ze ten kierownik robót zobowiązuje się do zawarcia umowy z zamawiającym na okres wykonywania zamówienia. Jak w takiej sytuacji się postępuje? uznać czy należy wyjaśniać...???
Dzień dobry, Wykonawca załącza do oferty wykaz osób, gdzie wpisuje kierownika robót elektrycznych, jako podstawę dysponowania wpisuje umowa o pracę. Następnie dołączone jest zobowiązanie tej osoby (kierownika robót) do dodania zasobów Wykonawcy w postaci kierownika robót elektrycznych na okres wykonywania zamówienia. Dalej w zobowiązaniu jest napisane, ze ten kierownik robót zobowiązuje się do zawarcia umowy z zamawiającym na okres wykonywania zamówienia. Jak w takiej sytuacji się postępuje? uznać czy należy wyjaśniać...???
0
2018-06-26 13:22 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wykonawca ma dysponować osobą (na umowę o pracę - jeżeli tak wskazał, albo w inny sposób) na etapie realizacji zamówienia. Jeżeli wszystkie dokumenty prowadzą do wniosku, że Wykonawca będzie dysponował kierownikiem robót elektrycznych na etapie realizacji zamówienia, wymagania co do kierownika są spełnione to Wykonawca spełnił postawiony warunek. (wydaje się, że w tym przypadku wykonawca po dołączał więcej niż potrzeba dokumentów, przy umowach o pracę nie ma potrzeby składania oddania zasobów kierownika, sama umowa o pracę wskazuje na dysponowanie bezpośrednie).
Wykonawca ma dysponować osobą (na umowę o pracę - jeżeli tak wskazał, albo w inny sposób) na etapie realizacji zamówienia. Jeżeli wszystkie dokumenty prowadzą do wniosku, że Wykonawca będzie dysponował kierownikiem robót elektrycznych na etapie realizacji zamówienia, wymagania co do kierownika są spełnione to Wykonawca spełnił postawiony warunek. (wydaje się, że w tym przypadku wykonawca po dołączał więcej niż potrzeba dokumentów, przy umowach o pracę nie ma potrzeby składania oddania zasobów kierownika, sama umowa o pracę wskazuje na dysponowanie bezpośrednie).
0
2018-06-27 07:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy