Forum


Powrót Dostawa wyposażenia

EK

Ewelina Kołodziejska

1

Zamawiający dokonał w 2018 r. adaptacji budynku na przedszkole. Wyboru wykonawcy dokonał w trybie przetargu nieograniczonego i oszacował przedmiot zamówienia tylko dla robót budowlanych. Zawarł stosowną umowę i dokonał odbioru robót budowlanych.

W maju 2018 r. zamawiający podjął decyzję o kontynuacji zadania i zakupie wyposażenia do zaadaptowanego budynku. Szacunkowa wartość zamówienia na dostawy wynosi 100.000 zł.

Pytanie: czy zamawiający może dokonać wyboru wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy Pzp, gdyż wartość szacunkowa jest poniżej 30.000 euro?
Zamawiający dokonał w 2018 r. adaptacji budynku na przedszkole. Wyboru wykonawcy dokonał w trybie przetargu nieograniczonego i oszacował przedmiot zamówienia tylko dla robót budowlanych. Zawarł stosowną umowę i dokonał odbioru robót budowlanych. W maju 2018 r. zamawiający podjął decyzję o kontynuacji zadania i zakupie wyposażenia do zaadaptowanego budynku. Szacunkowa wartość zamówienia na dostawy wynosi 100.000 zł. Pytanie: czy zamawiający może dokonać wyboru wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy Pzp, gdyż wartość szacunkowa jest poniżej 30.000 euro?
0
2018-06-27 12:38 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Wg mnie jak najbardziej może udzielić zamówienia na dostawy wg zasad określonych w regulaminie wewnętrznym zamawiającego dla zamówień poniżej 30 tysięcy euro
Wg mnie jak najbardziej może udzielić zamówienia na dostawy wg zasad określonych w regulaminie wewnętrznym zamawiającego dla zamówień poniżej 30 tysięcy euro
0
2018-06-27 12:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy