Forum


Powrót ważność dokumentów w procedurze odwróconej

H.

Helena .....

2

Przetarg nieograniczony poniżej progów. Wykonawca z najkorzystniejszą ceną złożył wraz z ofertą oprócz oświadczeń wstępnych, wymagane dokumenty z US i ZUS, których ważność skończyła się 1 dzień po upływie terminu składania ofert. Czy przed wyborem najkorzystniejszej oferty mam wezwać tego Wykonawcę do złożenia ponownie tych dokumentów ale ważnych na dzień ich złożenia?
Przetarg nieograniczony poniżej progów. Wykonawca z najkorzystniejszą ceną złożył wraz z ofertą oprócz oświadczeń wstępnych, wymagane dokumenty z US i ZUS, których ważność skończyła się 1 dzień po upływie terminu składania ofert. Czy przed wyborem najkorzystniejszej oferty mam wezwać tego Wykonawcę do złożenia ponownie tych dokumentów ale ważnych na dzień ich złożenia?
0
2018-07-02 08:57 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 848

Uważam że jest poprawnie i nie wzywałbym, ale jeżeli sądzicie że zachodzą uzasadnione podstawy do uznania , że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne możecie wezwać w trybie art. 26 ust. 2f.
Uważam że jest poprawnie i nie wzywałbym, ale jeżeli sądzicie że zachodzą uzasadnione podstawy do uznania , że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne możecie wezwać w trybie art. 26 ust. 2f.
0
2018-07-02 09:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy