Forum


Powrót Oferta - Brak możliwości identyfikacji osoby podpisującej

D.

Dagmara .....

2

Zwracam się o pomoc, otrzymałam ofertę która została zaparafowana, brak jednak pieczątki umożliwiającej identyfikację osoby, która podpisała ofertę (nie złożono również żadnego pełnomocnictwa). Również dokumenty dołączone do oferty zostały jedynie zaparafowane. Brak jakiejkolwiek pieczątki, jedynie w ofercie wpisane komputerowo dane firmy, która najprawdopodobniej składa ofertę. Dodatkowo JEDZ składany w formie elektronicznej podpisany przez jednego z członków spółki jawnej. Czy w związku ze złożeniem wadliwego podpisu oferta jest w ogóle ważna, czy podlega odrzuceniu???
Zwracam się o pomoc, otrzymałam ofertę która została zaparafowana, brak jednak pieczątki umożliwiającej identyfikację osoby, która podpisała ofertę (nie złożono również żadnego pełnomocnictwa). Również dokumenty dołączone do oferty zostały jedynie zaparafowane. Brak jakiejkolwiek pieczątki, jedynie w ofercie wpisane komputerowo dane firmy, która najprawdopodobniej składa ofertę. Dodatkowo JEDZ składany w formie elektronicznej podpisany przez jednego z członków spółki jawnej. Czy w związku ze złożeniem wadliwego podpisu oferta jest w ogóle ważna, czy podlega odrzuceniu???
0
2018-07-02 10:04 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 170

Z praktyki wiem, że osoby od zamówień często przymykają oczy na nieczytelny podpis. Panuje powszechna obawa, że to subiektywna podstawa odrzucenia.

Chociaż jak potwierdza orzecznictwo sam nieczytelny podpis, nie potwierdzony imienną pieczęcią, nie dający się zidentyfikować na podstawie innych dokumentów (np. dokumentu gdzie z treści wynika Ja XY zam. w, legitymujący... , /podpis/) stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
Z praktyki wiem, że osoby od zamówień często przymykają oczy na nieczytelny podpis. Panuje powszechna obawa, że to subiektywna podstawa odrzucenia. Chociaż jak potwierdza orzecznictwo sam nieczytelny podpis, nie potwierdzony imienną pieczęcią, nie dający się zidentyfikować na podstawie innych dokumentów (np. dokumentu gdzie z treści wynika Ja XY zam. w, legitymujący... , /podpis/) stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
0
2018-07-02 10:18 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy