Forum


Powrót błędny załącznik do SIWZ

M.

Monika .....

0

Został ogłoszony przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych z przewidzianą procedurą odwróconą.
na dzień przed upływem terminu składania ofert Zamawiający dostrzegł że błędnie zamieścił załącznik do SIWZ zamiast załącznika dot. wykazu dostaw i załącznika dot. wykazu usług
dwukrotnie zamieścił załącznik dot. wykazu osób. Co w tej sytuacji?
Został ogłoszony przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych z przewidzianą procedurą odwróconą. na dzień przed upływem terminu składania ofert Zamawiający dostrzegł że błędnie zamieścił załącznik do SIWZ zamiast załącznika dot. wykazu dostaw i załącznika dot. wykazu usług dwukrotnie zamieścił załącznik dot. wykazu osób. Co w tej sytuacji?
0
2018-07-02 14:11 0

M.

Małgorzata .....

39

Ja bym poczekała aż wpłyną oferty. Wykonawcy poradzą sobie i stworzą odpowiedni dokument odpowiadający treścią wymogom SIWZ, o ile zostało to sprecyzowane.
Ja bym poczekała aż wpłyną oferty. Wykonawcy poradzą sobie i stworzą odpowiedni dokument odpowiadający treścią wymogom SIWZ, o ile zostało to sprecyzowane.
0
2018-07-02 14:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy