Forum


Powrót Oświadczenie o przynależności /lub nie do grupy kapitałowej

U.

Urszula .....

0

Zgodnie z art. 24 ust. 11 wykonawca w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Czy mogę uznać złożenie takiego oświadczenia za prawidłowe jeżeli dołączył je do oferty? Czy muszę wezwać jeżeli sam tego nie uczyni w ciągu trzech dni j.w. pomimo, że mam to oświadczenie w ofercie?
Zgodnie z art. 24 ust. 11 wykonawca w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Czy mogę uznać złożenie takiego oświadczenia za prawidłowe jeżeli dołączył je do oferty? Czy muszę wezwać jeżeli sam tego nie uczyni w ciągu trzech dni j.w. pomimo, że mam to oświadczenie w ofercie?
1
2016-08-29 08:39 0

NA.

Natalia A. .....

35

a co złożył Ci wraz z ofertą?
oświadczenie składa się w stosunku do uczestników postępowania- więc skąd wiedział kto złożył ofertę ?
chyba , że sam może nie należy do żadnej grupy kapitałowej - wtedy moim zdaniem było by ok
a w innych przypadkach trzeba się zastanowić.
Jeżeli ktoś nie złoży Ci oświadczenia w terminie 3 dni , od momentu zamieszczenia stosownych informacji na stronie internetowej , wtedy wzywasz go do uzupełnienia
a co złożył Ci wraz z ofertą? oświadczenie składa się w stosunku do uczestników postępowania- więc skąd wiedział kto złożył ofertę ? chyba , że sam może nie należy do żadnej grupy kapitałowej - wtedy moim zdaniem było by ok a w innych przypadkach trzeba się zastanowić. Jeżeli ktoś nie złoży Ci oświadczenia w terminie 3 dni , od momentu zamieszczenia stosownych informacji na stronie internetowej , wtedy wzywasz go do uzupełnienia
1
2016-08-29 09:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy