Forum


Powrót wykaz dostaw

A.

Anna .....

30

Czy jeżeli wymagam, aby Wykonawca wykazała się wykonanymi dostawami o wartości itd. od Wykonawcy, to Wykonawca może posługiwać się podmiotem trzecim w celu spełnienia warunku dotyczącego zdolnosci zawodowej i wówczas jak polega NA PODMIOCIE TRZECIM TO TEN PODMIOT JEST AUTOMATYCZNIE PODWYKONAWCA?
Czy jeżeli wymagam, aby Wykonawca wykazała się wykonanymi dostawami o wartości itd. od Wykonawcy, to Wykonawca może posługiwać się podmiotem trzecim w celu spełnienia warunku dotyczącego zdolnosci zawodowej i wówczas jak polega NA PODMIOCIE TRZECIM TO TEN PODMIOT JEST AUTOMATYCZNIE PODWYKONAWCA?
0
2018-07-03 13:56 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wykonawca może powołać się na podmiot trzeci w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Warunek - podmiot trzeci uczestniczy w realizacji zamówienia w zakresie udzielonego potencjału na spełnienie warunku. Do oferty jest załączane oświadczenie o udostępnieniu potencjału XY na rzecz Wykonawcy celem realizacji zamówienia.
Podmiot trzeci jest podwykonawcą, na potencjał którego powołuje się Wykonawca celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca może powołać się na podmiot trzeci w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Warunek - podmiot trzeci uczestniczy w realizacji zamówienia w zakresie udzielonego potencjału na spełnienie warunku. Do oferty jest załączane oświadczenie o udostępnieniu potencjału XY na rzecz Wykonawcy celem realizacji zamówienia. Podmiot trzeci jest podwykonawcą, na potencjał którego powołuje się Wykonawca celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
0
2018-07-03 18:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy