Forum


Powrót błąd w opisniu koperty

M.

Małgorzata .....

47

Co jeśli wykonawca popełnił błąd w zatytułowaniu koperty tzn. jest NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19 CZERWCA 2017 R. GODZ. 12:10 a powinno być NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 05. LIPCA 2018 R. GODZ. 12:10.
Wykonawca poinformował zamawiającego o tym fakcie drogą elektroniczną.
Co jeśli wykonawca popełnił błąd w zatytułowaniu koperty tzn. jest NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19 CZERWCA 2017 R. GODZ. 12:10 a powinno być NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 05. LIPCA 2018 R. GODZ. 12:10. Wykonawca poinformował zamawiającego o tym fakcie drogą elektroniczną.
0
2018-07-03 14:14 0

J.

Joanna .....

68

Przyjąć. Na kopercie dokonać stosownej adnotacji przywołując pismo elektroniczne. Jeśli koperta zjawiła się dziś z takim błędem to nie mamy wątpliwości, że zaszła zwykła ludzka pomyłka, która zdarza się tym bardziej im bardziej się staramy! :)
Przyjąć. Na kopercie dokonać stosownej adnotacji przywołując pismo elektroniczne. Jeśli koperta zjawiła się dziś z takim błędem to nie mamy wątpliwości, że zaszła zwykła ludzka pomyłka, która zdarza się tym bardziej im bardziej się staramy! :)
0
2018-07-03 14:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy